Lieve Maes

Vlaams volksvertegenwoordiger en gemeenschapssenator : 2014 -...

Op 25 mei 2014 werd ik van op de 5de plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement verkozen met 12.182 voorkeurstemmen.  Deze keer waren het alleen Vlaams-Brabantse stemmen, terwijl in 2010 heel Vlaanderen nog op mij kon stemmen.... Het resultaat was de eedaflegging op 25 juni 2014,  een week later dan de collega's uit de rest van Vlaanderen.  In het arrondissement Halle-Vilvoorde was er immers een beperkte hertelling na een klacht van het UF - een hertelling zonder gevolg. 

Binnen het Vlaams Parlement zetel ik in de commissies ‘Algemeen Beleid & Financiën’ en ‘Brussel & Vlaamse Rand’. Daarnaast ben ik ook plaatsvervanger in de commissie ‘Economie, Werk, Sociale Economie & Innovatie’.

Ik werd ook aangeduid als deelstaatsenator in de Senaat, waarin vanaf de verkiezingen van mei 2014 niemand nog rechtstreeks verkozen wordt.  Ook de quaestuur is afgeschaft, maar ik ben wel herverkozen in het bureau van de senaat.

Senator : 2010 - 2014

Op 13 juni 2010 werd ik van op de 4de plaats op de senaatslijst verkozen met 47.737 voorkeurstemmen, wat resulteerde in de eedaflegging op 6 juli 2010.

Sinds 1 oktober 2010 ging al mijn tijd naar mijn taak als senator en is mijn carriere bij een internationaal ITC bedrijf eerst onderbroken en nadien beëindigd, toen mijn tijdskrediet zonder verloning ten einde liep in september 2013.

Ik 'zetelde' in de commissie Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden (tot de herschikkingen na de gemeenteraadsverkiezingen) en in de commissie Financiën en Economische Zaken.  Van deze laatste commissie was ik 'coördinator' - wat wil zeggen dat ik het aanspreekpunt was voor de 3 andere collega's en ook moest zorgen dat zij over alle nodige info beschikken. 

Daarnaast maakte ik ook deel uit van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

Ondertussen waren er in de commissies nog werkgroepen opgericht waar ik ook aan deelnam : de werkgroep 'mensenhandel' (onderdeel van Binnenlandse) en de werkgroep 'ruimtevaart' (onderdeel van Financiën). 

Indien nodig was ik plaatsvervanger in de commissies Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden, Buitenlandse Zaken en Landsverdediging en Institutionele Aangelegenheden.

Sinds september 2011 was ik ook afgevaardigde van de senaat in de OVSE : de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa.

De meest recente wijziging dateerde van 17 juli 2013 : van die datum was ik  ook 1 van de 3 quaestoren die de Senaat had.  De oorzaak van deze herschikking lag bij het vetrek uit de senaat van collega Danny Pieters (nu vice-rector van de KUL).  Als quaestor maakte ik ook deel uit van het bureau van de Senaat.

Politiek buiten het Parlement

Ik ben ook politiek actief buiten het parlement - en dit al heel wat jaren.  Ik behoor tot het deel N-VA leden dat een Volksunieverleden heeft.

Tot half maart 2013 was ik afdelingsvoorzitter van mijn afdeling Zaventem - toen kwam er een einde aan mijn tweede ambtstermijn.

Ik zit ook in het arrondissementeel bestuur van Halle-Vilvoorde waar ik vele jaren de post van arrondissementeel penningmeester op mij genomen heb.  Sinds april 2013 zijn is die taak ook overgenomen.  Ik zit nu ook nog in het POC : het provinciaal overleg comité.

Ik zit ook in het partijbestuur : tot 19 maart 2011 zat ik er eerst in als 'vrijwilliger', daarna een tijd niet meer.  Nu zit ik er terug in sinds midden januari  2013 - als afgevaardigde van de senaatsfractie, en sinds juni 2014 als afgevaardigde van de Vlaams parlementsfractie.

Op 14 oktober 2012 werd ik verkozen in de gemeenteraad in Zaventem, als lijstduwer, met 321 voorkeurstemmen.  Op 2 januari dit jaar heb ik de eed afgelegd, samen met de 5 andere N-VA collega's, waarvan er 2 ondertussen schepen geworden zijn.  Ik ben nu fractieleider.

Iets meer weten over mij ?

Ik heb een diploma secretariaat moderne talen en heb eerst de kandidatuursjaren wiskunde gedaan.  Daarnaast heb ik talen bijgestudeerd (Spaans en Zweeds).

Tijdens mijn professionele loopbaan voor mijn parlementair mandaat (27 jaar in een internationaal computerbedrijf) kreeg ik ook de gelegenheid om me regelmatig bij te scholen in een aantal gebieden (audits, certificaties, selfassessments, projectmanagement, presentatietechnieken, people management, recrutering, enz.)  Ik ben trouwens een grote voorstander van 'levenslang leren'.

Er zijn nog twee andere domeinen die veel van mijn tijd opslorpen.

Ik ben een fervent reiziger : veel, vaak en ver.  Pakistan, Iran, Peru, Jemen, Namibië, Libië, China, India, Bolivia, Cambodja... meestal geen evidente bestemmingen, maar ik vind het boeiend om te kijken hoe andere mensen leven, welke culturen er op andere plaatsen zijn of geweest zijn, en hoe wij misschien wel te veel overtuigd zijn dat we uit het meest 'beschaafde' stuk van de wereld komen.  Het helpt te relativeren en ook te appreciëren hoe goed we het hier wel hebben.

Daarnaast ben ik een frequent kwisser, zonder de tijd noch de zin om ervoor te 'blokken', maar wel voor het ploegspel, het testen van de parate kennis, de competitie en wat je er toch elke keer van meepikt.

Tenslotte ben ik ook lid van de Kerkraad van Sint-Martinus in Zaventem.  Hierin zorgen we voor het patrimonium van de parochie en draag ik aldus mijn steentje bij tot monumentenzorg.

Medewerkers

Kristof Cooreman

Persoonlijk medewerker