Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben ondervoorzitter van de commissie Brussel & Vlaamse Rand, vast lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en plaatsvervangend lid van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.

Binnen de commissie Brussel & Vlaamse Rand leg ik me als inwoner van Zaventem uiteraard in de eerste plaats toe op het domein Vlaamse Rand. Ik ben vooral bezig met vzw De Rand, maar zet me daarnaast ook in voor Ring-TV. Gezien mijn woonplaats volg ik ook alles op wat met Brussels Airport te maken heeft.

In de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen uit mijn vorig mandaat als senator. Ik was toen ook bezig met alles wat met financiën te maken heeft. Mijn focus ligt in deze commissie vooral op thema’s als fiscale regularisatie en elektronische facturatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid werk ik vooral rond Innovatie en Wetenschap. Onderzoek en ontwikkeling heeft me steeds geïnteresseerd, met een speciale aandacht voor de thema’s lucht- en ruimtevaart, ook al is dit laatste op dit moment nog federale materie.

Naast dit alles heb ik nog bijzondere belangstelling voor de Plantentuin van Meise.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator, en kan daardoor mijn engagement van de afgelopen legislatuur in die assemblee verder zetten. Ik zetel er in het Bureau en het Beheerscomité. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier: https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=11200&LANG=nl.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van resolutie betreffende de uitbouw van Vlaanderen als excellente waterstofregio

van Matthias Diependaele, Robrecht Bothuyne, Willem-Frederik Schiltz, Andries Gryffroy, Tinne Rombouts en Lieve Maes
1946 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de uitbouw en valorisatie van de Vlaamse ruimtevaarteconomie

van Lieve Maes, Robrecht Bothuyne, Daniëlle Vanwesenbeeck, Andries Gryffroy, An Christiaens en Matthias Diependaele
1952 (2018-2019) nr. 1

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 april 2018 houdende de invoering van sociale-impactobligaties, wat de evaluatie en ondersteuning van sociale-impactobligatieprojecten betreft

van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Rik Daems, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy en Lieve Maes
1900 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag Luchthavenhuis Aviato - Werking

van Lieve Maes aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
95 (2018-2019)

Schriftelijke vraag Plantentuin Meise - Stand van zaken

van Lieve Maes aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
96 (2018-2019)

Schriftelijke vraag Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) - Informatiebeleid

van Lieve Maes aan minister Bart Tommelein (Vraag en antwoord)
54 (2018-2019)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
15 (2018-2019) nr. 1

Verslag van het verzoekschrift over de organisatie van de Vlaamse Belastingdienst

namens Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting, verslag door Jan Bertels en Lieve Maes
1955 (2018-2019) nr. 1

Verslag van de gedachtewisseling over het advies van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) 'Vlaamse beleidsagenda Artificiële Intelligentie'

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Imade Annouri
1941 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2