Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben ondervoorzitter van de commissie Brussel & Vlaamse Rand, vast lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en plaatsvervangend lid van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.

Binnen de commissie Brussel & Vlaamse Rand leg ik me als inwoner van Zaventem uiteraard in de eerste plaats toe op het domein Vlaamse Rand. Ik ben vooral bezig met vzw De Rand, maar zet me daarnaast ook in voor Ring-TV. Gezien mijn woonplaats volg ik ook alles op wat met Brussels Airport te maken heeft.

In de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen uit mijn vorig mandaat als senator. Ik was toen ook bezig met alles wat met financiën te maken heeft. Mijn focus ligt in deze commissie vooral op thema’s als fiscale regularisatie en elektronische facturatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid werk ik vooral rond Innovatie en Wetenschap. Onderzoek en ontwikkeling heeft me steeds geïnteresseerd, met een speciale aandacht voor de thema’s lucht- en ruimtevaart, ook al is dit laatste op dit moment nog federale materie.

Naast dit alles heb ik nog bijzondere belangstelling voor de Plantentuin van Meise.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator, en kan daardoor mijn engagement van de afgelopen legislatuur in die assemblee verder zetten. Ik zetel er in het Bureau en het Beheerscomité. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier: https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=11200&LANG=nl.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 20 april 2018 houdende de invoering van sociale-impactobligaties

van Lorin Parys, Katrien Schryvers, Rik Daems, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy en Lieve Maes
1849 (2018-2019) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de vereenvoudiging van de administratieve procedure voor de vrijstelling van onroerende voorheffing voor sportinfrastructuur

van Herman Wynants, Jos Lantmeeters, Peter Wouters, Paul Cordy, Ludo Van Campenhout en Lieve Maes
1822 (2018-2019) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het delen van energie binnen een gebouweenheid

van Andries Gryffroy, Axel Ronse, Wilfried Vandaele, Bart Nevens, Lieve Maes en Matthias Diependaele
1760 (2018-2019) nr. 1

Recente vragen

Verslag - Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid - donderdag 29 november 2018 10.27u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid - donderdag 18 oktober 2018 10.51u

(2018-2019)

Verslag - Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid - donderdag 05 juli 2018 11.39u

(2017-2018)

Recente tussenkomsten

Actuele vraag over de ondervertegenwoordiging van vrouwen aan de top van onze universiteiten

van Katia Segers aan minister Philippe Muyters
278 (2018-2019)

Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019

van de Vlaamse Regering
1746 (2018-2019) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

van de Vlaamse Regering
14 (2018-2019) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2