Parlementair dagboek

VLAAMS PARLEMENT & SENAAT & ALGEMENE POLITIEK 2014 - ...

Hieronder vind je een wekelijkse samenvatting van de gebeurtenissen tijdens de jongste legislatuur.  Daar het werk in de Senaat normaal gezien minder belangrijk zal worden - zeker in hoeveelheid - staat alles in één wekelijkse update.  Daar onder de tab parlementair werk nu alle info over vragen en tussenkomsten in het Vlaams parlement te vinden zijn, ga ik hier op de 'blog' naast de eigen wekelijkse appreciatie ook wat meer ingaan op evenementen in een globaler politiek kader.  Veel leesplezier ! 

Een kort overzichtje van de week startend op 11 februari 2019

Een beetje een speciale week : deze week mag ik voor de N-VA naar de OESO vergadering in Parijs.  Dat is altijd boeiend.

In de commissie Financiën de inleiding gekregen over het ontwerp van decreet : De Vlaamse Codex Overheidsfinanciën.  Dit is een decreet dat een aantal anderen samenbrengt en actualiseert.  Niet bijzonder sexy, maar nuttig en nodig.

Een kort overzichtje van de week startend op 4 februari 2019

Een lange plenaire vergadering deze week, met o.a. het decreet over jeugddelinquentierecht.  Maar begonnen met het aanduiden van een nieuwe minister in opvolging van Joke Schauvlieghe : Koen Van Den Heuvel - het kan snel gaan in de politiek.

Een kort overzichtje van de week startend op 28 januari 2019

Deze week ook al in de voormiddag een stukje plenaire : met de uitreiking van de gouden erepenningen 2018.  Die werden toegekend aan organisaties verdienstelijk in het domein natuur en milieu : Bosforum, CurieuzeNeuzen, Natuurpunt en Regionaal Landschap Kempen en Maasland.  In de namiddag was er dan ook nog een actualiteitsdebat over het klimaatbeleid van de Vlaamse Regering.

Een kort overzichtje van de week startend op 21 januari 2019

Een normale plenaire.

Een kort overzichtje van de week startend op 14 januari 2019

Er was een actualiteitsdebat deze week, over de gevolgen van de Brexit voor Vlaanderen.  De evoluties in Engeland maken dit een 'hot topic' hier, want er dienen toch wel heel wat maatregelen genomen te worden.  In de commissie financiën en begroting kregen we voor het eerst antwoorden van de nieuwe minister Lydia Peeters - de derde minister al op deze post deze legislatuur.

 

Een kort overzichtje van de week startend op 7 januari 2019

En we gaan opnieuw van start voor de laatste paar maanden van deze legislatuur !  Dinsdag geluisterd naar de plannen van het Burgerforum voor een duurzame ontwikkeling van de luchthaven; een nuttige gedachtenwisseling.  Nog niet veel vergaderingen in het Vlaams Parlement, maar de Senaat heeft al meteen twee bureauvergaderingen, een beheerscomité en een plenaire.

Een kort overzichtje van de week startend op 24 december 2018

En we zijn terug toe aan twee weken Kerstreces.  Ik wens iedereen een goed einde van 2018 en een nog beter begin van 2019 !

Een kort overzichtje van de week startend op 17 december 2018

De drukste plenaire week van het jaar : 2 volle dagen (en vol wil zeggen van 9 u 's morgens tot middernacht) met als grootste brok de begrotingsbesprekingen van 2019.  Het is stilaan traditie dat ik de helft van het verslag voor mijn rekening neem.  De begroting vereist een mondeling verslag - meestal verdeeld over een lid van de meerderheid (ik dus) en een lid van de oppositie (de laatste jaren SPa-er Jan Bertels).  Dit jaar mocht ik dus op woensdag 19 december de spits afbijten met het verslag.  Nadien kwam ik nog tussen in het luik Brussel en de Vlaamse Rand (over de stand van de Rand en de notariële akten) en in het luik Financiën (met o.a. de fiscale regularisatie).  Dit zijn ook de vergaderingen waar de wijzigingen voor het personeel worden goedgekeurd, na verslag vanuit het bureau.  Er waren geen commissievergaderingen meer deze week en op vrijdag stond er nog een fractie-etentje op de agenda in de Daktuinen.  Een gelegenheid om gezellig te tafelen met de collega's waarmee we weer een heel jaar hebben samengewerkt.

Een kort overzichtje van de week startend op 10 december 2018

Een 'normale' plenaire vergadering deze week.  In de commissie financiën dinsdag was er de finale stemming over de begroting 2019 en de bijhorende ontwerpen van decreet.  Donderdagmorgen was er geen commissie economie, maar kwam VARIO zijn memorandum toelichten in de Schelp.  Een goed moment om de mensen uit de ruimtevaartsector nog eens te ontmoeten.  In de namiddag was er dan een gewone commissie economie met een toelichting bij een conceptnota en vragen om uitleg.  Op vrijdag was er de laatste plenaire in de senaat voor 2018, met ook daar de goedkeuring van de begroting, en een korte tussenkomst van mij hierop.

Een kort overzichtje van de week startend op 3 december 2018

In de plenaire op woensdag was er de eedaflegging van collega Elke Wouters, die Bart Nevens vervangt in onze fractie.  Bart is immers sinds begin december deputé voor de provincie Vlaams-Brabant, waardoor hij ontslag moest nemen in het Vlaams parlement.  Daarna was er een actualiteitsdebat over het klimaatbeleid van de Vlaamse regering, dit naar aanleiding van de beschuldigingen in de pers dat het Vlaanderen is die 'met de rem op' rijdt.  Dit werd door de minister-president met klem ontkent.  Hij lichtte de volledige gang van zaken toe, voorafgaand aan het debat.  We keurden ook een ontwerp van decreet goed over de onderwijsdoelen voor de eerste graad van het secundair onderwijs - zoals altijd met lange debatten als het over onderwijs gaat !  In de commissie Financiën werd de begroting verder behandeld.  Donderdag ging ik dan als 'gemeenteraadslid' als afgevaardigde van de gemeente Zaventem naar de algemene vergadering van de VVSG.

Een kort overzichtje van de week startend op 26 november 2018

Een drukke week : maandagnamiddag commissie gewest in de Senaat, maandagavond gemeenteraad.  Dinsdag commissie financiën met o.m/ de bespreking van de meerjarenbegroting.  Woensdagmorgen begrotingsbespreking in de commissie Vlaamse Rand voor die rubrieken die daar aan bod komen.  Op de middag naar een lunch geweest met Carles Puidgedemont, de vorige minister president van Catalonië, die nog steeds in ballingsschap in ons land leeft.  In de namiddag plenaire.  Donderdagvoormiddag had ik zelf een vraag in Economie, over 'Smart-Agrihubs' - te situeren in het domein innovatie wat ik daar opvolg.

Een kort overzichtje van de week startend op 19 november 2018

Deze week stemden we in plenaire het decreet over duaal leren in het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en 4.  In de comissie financiën kregen we deze week het verslag van het Rekenhof over de begroting 2019.  En ook donderdag in de commissie economie ging het over de begroting.  Zaterdag stond er ook nog politiek op de agenda : het was opnieuw 'Stand van de Rand'.  Zeer interessant en ditmaal ging het door in Vilvoorde in het huis van de toekomst.  Professionele uiteenzettingen en presentatie van de website voor de locale mandatarissen.  Puik werk.

Een kort overzichtje van de week startend op 12 november 2018

Na een bureauvergadering in de senaat, gingen we op bedrijfsbezoek bij Urban Crop Solutions in Waregem.  We hadden hen al gezien op Supernova in Antwerpen, maar konden nu uitgebreider kennis maken met hun techniek om te telen onder speciale omstandigheden - indrukwekkend. In de commissie financiën kregen we vooraf een presentatie van twee digitale tools die ontworpen zijn om de begrotingsdocumenten vlotter te consulteren.  Ook hier mooi werk.  Ik de commissie Brussel werd het stuk van de begroting behandeld dat op Brussel betrekking heeft.  Op de middag was er nog een bijeenkomst van de VZW pensioenen voor de senatoren, waar ik ondervoorzitter van ben.  We kregen een stand van zaken en het resultaat van de jongste actuariaatsstudie.  Vrijdag was er een plenaire vergadering in de senaat en zaterdag was er de opening van het nieuwe bezoekerscentrum van het Vlaams parlement.  Ik nam deel aan een 'speeddate' sessie met parlementairen.  Op die manier leverde ik ook een bijdrage om de politiek dichter bij de mensen te brengen.

Een kort overzichtje van de week startend op 5 november 2018

In algemeen beleid werd er verder gewerkt aan het bestuursdecreet.  Woensdag waren er een aantal vragen in plenaire over de aanstelling van een nieuwe provinciegouverneur in Oost-Vlaanderen :)  En in economie kregen we de toelichting van de minister bij de begroting en de beleidsbrief.

Een kort overzichtje van de week startend op 29 oktober 2018

De week van het herfstreces.  Door de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, waren er deze week fractiedagen : maandag en dinsdag zaten we dus in Hasselt met de N-VA fracties.  Op vrijdag heb ik de boekenbeurs bezocht, een kwestie van up to date te blijven met wat er aan leesvoer beschikbaar is.

Een kort overzichtje van de week startend op 22 oktober 2018

Een week met senaatsvergaderingen : zowel bureau als beheerscomité op maandag. 's Avonds gemeenteraad, de eerste na de verkiezingen en nog geen zicht op de nieuwe coalitie.    In de commissie Algemeen beleid en Financiën gingen we verder met de bespreking van het Bestuursdecreet.  Er waren hoorzittingen met de  Vlaamse ombudsman en een afvaardiging van de studiedienst van de SERV.  En ook de commissie economie van donderdag was gemeenschappelijk : samen met de commissie onderwijs voor de bespreking van het decreet rond duaal leren.

Een kort overzichtje van de week startend op 15 oktober 2018

We startten deze week met de bespreking van bestuursdecreet, in een gezamelijke commissie algemeen beleid en binnenlands bestuur.  Op de plenaire vergadering van deze week alleen actuele vragen, geen decretaal werk.  Donderdag was het Youca dag : ik had de hulp van een student om mijn vraag in de commissie economie te stellen over de resultaten van de wetenschapsbarometer.

Een kort overzichtje van de week startend op 8 oktober 2018

Deze week eindigt met de gemeenteraadsverkiezingen op zondag, wat toch redelijk uitzonderlijk is.  Het zorgde ook voor beperkte activiteit in het Vlaams parlement.  Er was op woensdag wel de opening van de fototentoonstelling over de Catalaanse stembussen.  Dinsdag was er de openingszitting van de senaat.

Een kort overzichtje van de week startend op 1 oktober 2018

Een redelijk 'gewone' werkweek.  Vrijdag gingen we wel op bedrijfsbezoek : naar Antwerp Space, hoe kan het ook anders, in Antwerpen.  Andermaal een zeer succesvol bedrijf in de ruimtevaartsector. In de commissie Financiën en Begroting was er een gedachtenwisseling over 'Naar een Vlaamse burgerbegroting' en een bespreking van een rapport van het Rekenhof.

Een kort overzichtje van de week startend op 24 september 2018

De officiële start van het nieuwe zittingsjaar : op maandag de verklaring van de Vlaamse Regering en op woensdag de bespreking ervan.  We zijn vertrokken voor het laatste jaar van deze legislatuur.  Maandagavond ook nog gemeenteraad, de laatste voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Donderdag brachten we met een delegatie van de commissie economie een bezoek aan SuperNova in Antwerpen.  Zeer de moeite.  Jammer dat het zo kort tegen de verkiezingen was, anders had ik zeker langer blijven hangen en was ik ook in het weekend nog eens teruggekomen.  Nu was het campagne voeren...

Een kort overzichtje van de week startend op 17 september 2018

Tijdens deze commissieloze week nog Space 4.0 in Flanders bijgewoond in de Brabanthallen.  Iedereen die iets betekent in de ruimtevaartscene was aanwezig.  Nuttig en interessant.

Een kort overzichtje van de week startend op 10 september 2018

Naar de Diada in Barcelona - weer meer dan een miljoen deelnemers, indrukwekkend !  In het weekend afdelingsetentje, naar voren geschoven om nog voor de gemeenteraadsverkiezingen te vallen.  Veel volk over de vloer gehad.

Een kort overzichtje van de week startend op 3 september 2018

Deze week de jaarlijkse VOKA stage : ik ging langs bij G4S, op verschillende locaties (Asse, Vilvoorde en Zaventem) - andermaal een zeer boeiende ervaring.  Later in de week was er dan het voor Kom Op Tegen Kanker verkochte bezoek aan de luchthaven.  

Een kort overzichtje van de week startend op 27 augustus 2018

Alhoewel we nog niet officieel van start gegaan zijn, toch al een voorbereidende vergadering voor het werk in de commissie economie.  Zaterdag nog wat locale activiteit : een teambuilding oefening met de kandidaten van de lijst voor de gemeente - highland games.   Zeer geslaagd. En op zondag de hoogdag van de streek : het Gordelfestival

Een kort overzichtje van de week startend op 30 juli 2018

Deze week op 'plaatsbezoek' geweest : Felixart bezocht in Drogenbos.  Het is altijd beter met kennis van zaken vragen te stellen over een bepaald onderwerp :)  

Een kort overzichtje van de week startend op 23 juli 2018

Vanaf deze week zijn er geen commissievergaderingen meer gepland - het reces is begonnen.  Tijd nu voor andere dingen, zoals de gemeenteraadsverkiezingen :)

Een kort overzichtje van de week startend op 16 juli 2018

Geen plenaire meer deze week, wel nog een gemeenschappelijke commissie Buitenlands beleid en Economie.  Voor een bespreking over de nota van de Vlaamse regering ingediend door minister Muyters.  Onderwerp was de wijziging van de omzendbrief uit 1994 over steun aan onderzoeksprojecten met een mogelijke militaire affiniteit.  Dit kadert in de 'dual use' discussie en is bedoeld om ervoor te zorgen dat onze Vlaamse bedrijven kunnen meedingen naar Europees geld.  Boeiende discussie. 

Een kort overzichtje van de week startend op 9 juli 2018

Deze werkweek startte eigenlijk al op zaterdag, want ik nam deel aan de zomervergadering van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa).  Ik maak deel uit van de afvaardiging van de senaat hierin.  Ik kwam dinsdagavond laat terug thuis, net op tijd om woensdag de Vlaamse feestdag mee te vieren op het stadhuis van Brussel.  We werden er voor het eerst verwelkomd door de Brusselse burgemeester.  De rest van de festiviteiten vielen voor mij wat in het water, omdat ik nergens meer geraakte : treinstaking, Eurotop, Trump bezoek, enz.  Alles afgesloten.  Donderdag nog commissie Economie en vrijdag dan de laatste plenaire in de senaat voor dit zittingsjaar - afgesloten met een etentje met de collega's.

Een kort overzichtje van de week startend op 2 juli  2018

Doordag 11 juli dit jaar op een woensdag valt, was het deze week de laatste plenaire vergadering van het zittingsjaar 2017-2018.  De vergadering was goed gevuld maar het werd gelukkig geen nachtwerk.  Donderdag stelde ik in de commissie economie nog een vraag om uitleg over de resultaten van en de gevolgen de actie 'vraag voor de wetenschap' waar ik trouwens zelf ook een vraag voor instuurde.  De minister was zeer tevreden met het aantal vragen - veel meer dan verwacht in vergelijking met een soortgelijke actie in Nederland.

Een kort overzichtje van de week startend op 25 juni 2018

Een drukke week : bureau van de senaat, senaatscommissie en gemeenteraad op maandag.  Woensdag stelde ik een vraag aan minister Weyts over de samenwerking tussen RingTV en de Randkrant, dit naar aanleiding van o.a. de uitgevoerde studie.  In de plenaire stemden we de aanpassing van de begroting 2018.  Donderdag was er een hoorzitting over de kwaliteit van loopbaanbegeleiding.

Een kort overzichtje van de week startend op 18 juni 2018

Deze week stemden we het omstreden CETA verdrag in plenaire.  En in de commissie Financiën vangen we de bespreking aan van de begrotingsaanpassing 2018.

Een kort overzichtje van de week startend op 11 juni 2018

Een drukke week, want ook senaatsvergaderingen - met plenaire op vrijdag.  In de commissie Financiën stemming over het decreet tot modernisering van de erf- en schenkbelasting; belangrijk voor veel mensen.  In de commissie Vlaamse Rand ondervroeg ik minister Ben Weyts over  de samenhang tussen het aantal initiatieven van VZW De Rand en het toenemend aantal anderstaligen : blijvende aandacht is hier nodig.  En in de commissie Economie vroeg ik naar de uitrol van een Vlaamse Ruimtevaartstrategie.  Dit is een kleine maar belangrijke sector voor Vlaanderen, dus nodig dat hierover wordt nagedacht. Tijdens de plenaire van woensdag was er een actualiteitsdebat over het kinderarmoedebeleid van de Vlaamse Regering.

Een kort overzichtje van de week startend op 4 juni 2018

In de commissie Brussel en de Vlaamse Rand bespraken we de begrotingsaanpassingen 2018 - niets wereldschokkend.  En ook in de commissie Economie donderdag kwam dit aan de beurt.  Er was ook een delegatievergadering van de OVSE, ter voorbereiding van de zomersessie begin juli.  In de plenaire woensdag werden een aantal decreten over onderwijs gestemd, wat de vergadering altijd animeert en verlengt :)

Een kort overzichtje van de week startend op 28 mei 2018

 

Een kort overzichtje van de week startend op 21 mei 2018

Een kort overzichtje van de week startend op 14 mei 2018

Deze week andermaal een actualiteitsdebat in de plenaire : onderwerp is het verpakkingsplan van minister Schauvliege

Een kort overzichtje van de week startend op 7 mei 2018

Een korte werkweek door het Ons-Heer-Hemelvaart weekend, maar vandaag woensdag tot wel een speciale 'Europadag' in de plenaire.  We krijgen een toespraak van de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker.  Niet echt onze beste vriend, zeker niet na de lakse houding tegenover Spanje in relatie tot Catalonië.  Hij begon de toespraak wel in behoorlijk Nederlands.

Een kort overzichtje van de week startend op 30 april 2018

Een korte werkweek deze week.   In de commissie economie stelde ik een vraag over Air Cargo Belgium.  Dit innovatief bedrijfsnetwerk draait nu al anderhalf jaar - de oprichting gebeurde twee jaar geleden - en ik had de kans om er vorige zomer Vokastage te lopen.  Ik vroeg de minister of hij tevreden was met de gang van zaken en hoe hij de toekomst ziet.

Een kort overzichtje van de week startend op 23 april 2018 

Een speciale plenaire deze week : met een stuk in de voormiddag wegens hulde aan Herman De Croo voor 50 jaar parlementair mandaat.  Het gaf ons weer de gelegenheid om van een stukje klassieke muziek in het Vlaamse halfrond te genieten.

Een kort overzichtje van de week startend op 16 april 2018

Deze week in plenaire het decreet over het hervormd kindergeld gestemd, het werd een lange vergadering, maar voor de goede zaak mag dit :)

Een kort overzichtje van de week startend op 2 april 2018

Twee weken Paasreces.  Wel tijd voor een Paasactie op de markt in Zaventem, een deelname aan een universitair onderzoek en een bedrijfsbezoek aan QinetiQ Space in Kruibeke.  Ter plekke nog eens naar een replica van de Proba V satteliet gekeken.  En inzicht gekregen in het nieuwe paradepaarde : een docking station voor de ruimte.

 

Een kort overzichtje van de week startend op 26 maart 2018

Een kort overzichtje van de week startend op 19 maart 2018

Deze week weer een toespraak tijdens de plenaire vergadering : we kregen een bevlogen en geëngageerde eerste minister van het Groothertogdom Luxemburg over de vloer : Xavier Bettel.  Het thema was Europa en onze gezamelijke toekomst, en hij geloofde er alvast zelf met overtuiging in.

Een kort overzichtje van de week startend op 12 maart 2018

Een kort overzichtje van de week startend op 5 maart 2018

Deze week was er een actualiteitsdebat tijdens de plenaire vergadering, met als thema : het decreet betreffende het inschrijvingsrecht

Een kort overzichtje van de week startend op 26 februari 2018

Deze week stemden we in plenaire het ontwerp van decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs.  Dit was aanleiding tot verschillende e-mails in de mailbox.

Een kort overzichtje van de week startend op 19 februari 2018

We stemden een wijziging van decreet betreffende de waarborgregeling voor het opsporen en winnen van aardwarmte.  Vooral in de streek van Dessel actueel. 

Een kort overzichtje van de week startend op 12 februari 2018

Krokusweek - geen plenaire vergadering en geen commissievergaderingen

Een kort overzichtje van de week startend op 5 februari 2018 

 

Een kort overzichtje van de week startend op 29 januari 2018

Een kort overzichtje van de week startend op 22 januari 2018

Ik stelde een actuele vraag aan minister Weyts over de uitbreidingsplannen van BAC voor de luchthaven van Zaventem - zie voor de details onder de tab 'parlementair werk'

Een kort overzichtje van de week startend op 15 januari 2018 

We stemden in plenaire over de gezondheidsdoelstelling van minister Vandeurzen : 'De Vlaming leeft gezonder in 2025'

Een kort overzichtje van de week startend op 8 januari 2018

Een kort overzichtje van de week startend op 25 december 2017

Buiten Kersdag, is het vandaag ook het begin van 2 weken Kerstreces...  Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest en een goed einde en een nog beter begin in 2018 !

Een kort overzichtje van de week startend op 18 december 2017

Begrotingsweek in de plenaire : zowel woensdag als donderdag behandelen we tot in de late uurtjes de begroting van 2018.  Ik kom naar jaarlijkse gewoonte tussen op de Vlaamse Rand en in het stuk Financiën.

Een kort overzichtje van de week startend op 11 december 2017

Er is een actualiteitsdebat over het interfederaal energiepact en de houding van de Vlaamse regering hierover deze week.

Een kort overzichtje van de week startend op 4 december 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 27 november 2017

Deze week zelfs 2 actuatiteitsdebatten !  Een eerste over meertaligheid op school en een tweede over het antidepressivagebruik bij kinderen en jongeren.

Een kort overzichtje van de week startend op 20 november 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 13 november 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 6 november 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 30 oktober 2017 - herfstvakantie, geen zittingen

Een kort overzichtje van de week startend op 23 oktober 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 16 oktober 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 9 oktober 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 2 oktober 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 25 september 2017

Deze week eindigt met het Catalaans referendum op zondag.  Ik had me opgegeven als vrijwillige internationale waarnemer.  Een ervaring die me levenslang gaat bijblijven.

Een kort overzichtje van de week startend op 18 september 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 11 september 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 4 september 2017

 

Een kort overzichtje van de week startend op 28 augustus 2017

 

Een kort overzichtje van de week startend op 28 augustus 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 17 juli 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 10 juli 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 3 juli 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 26 juni 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 19 juni 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 12 juni 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 5 juni 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 29 mei 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 22 mei 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 15 mei 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 8 mei 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 1mei 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 24 april 2017

 

Een kort overzichtje van de week startend op 17 april 2017 

Op missie in Taiwan met de commissie economie.

Een kort overzichtje van de week startend op 3 april 2017

Het Paasreces begint.  En, de tweede dag 'Smart Reading' gevolgd.  Wel nuttig dat het twee dagen zijn, zo onthou je meer en kan je er echt mee aan de slag.

Een kort overzichtje van de week startend op 27 maart 2017

Deze week in plenaire een toespraak door prof Koen Lenaerts, president van het Hof van Justitie van de EU, naar aanleiding van de 60ste verjaardag van het Verdrag van Rome.

Een kort overzichtje van de week startend op 20 maart 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 13 maart 2017

Niet één, maar twee actualiteitsdebatten deze week : het eerste over het akkoord rond Oosterweel en het tweede over waterfactuur, meer bepaald de conclusies uit het VMM rapport.

Een kort overzichtje van de week startend op 6 maart 2017

Een actualiteitsdebat over de uitspraken van minister Crevits over de schoolse betrokkenheid van allochtone ouders.

Een kort overzichtje van de week startend op 27 februari 2017

Krokusreces.  Geen vergaderingen, wel een stuk opleiding deze week : de eerste dag van 'Smart Reading' - hoe lees ik een boek in een uur tijd.  En, hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, dit werkt.  Wel niet te gebruiken voor romans.

Een kort overzichtje van de week startend op 20 februari 2017

Deze week vooral interessante commissies : in algemeen beleid en financies nog recente monitoringcijfers gekregen : de slotsom is dat Vlaanderen al in 2016 een begroting in evenwicht heeft op dit ogenblik (de cijfers kunnen nog wijzigen), een jaar vroeger dan voorzien, wat dus een mooi resultaat is.  In de commissie Brussel en Vlaamse Rand een discussie gehad over het tweede belangenconflict over de Brusselse geluidsnormen.  De week afgesloten met een taak voor de senaat : de wintervergadering van de OVSE bijgewoond (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) in Wenen - waar ik zoals steeds de economische dimensie gevolgd heb : deze keer over water beheer.  Zeer bits dit jaar bij de klassieke tegenstellingen : Rusland/Oekraïne, Armenië/Azerbeidjan, Cyprus, Turkijke...

Een kort overzichtje van de week startend op 13 februari 2017

Ook deze week was er een actualiteitsdebat : over intercommunales.  Dit als uitloper van de recente schandalen in Wallonië.  In de commissie algemeen beleid was er een nota van de Vlaamse regering over het actieplan Gedrag en Klimaataanpak.

Een kort overzichtje van de week startend op 6 februari 2017

Er was een actualiteitsdebat over de cijfers over armoedebestrijding in plenaire.  Dit omdat minister Homans cijfers in de pers gebracht had over een afname van het algemene armoede risico, een afname van het armoederisico bij minderjarigen en een afname van het armoederisico van eenoudergezinnen.  In de commissie algemeen beleid bespraken we een conceptnota rond burgerparticipatie en een voorstel van decreet over organisatie van volksraadplegingen. 

Een kort overzichtje van de week startend op 30 januari 2017

Deze week hebben we het tweede luik van de fiscale regularisatie voor Vlaanderen geregeld.  Ik kwam zowel tussen in commissie als bij de finale stemming in plenaire woensdag.

Een kort overzichtje van de week startend op 23 januari 2017

In de commissie Financiën en begroting werd het evaluatierapport van de SERV over de initiele begroting 2017 besproken.

Een kort overzichtje van de week startend op 16 januari 2017

Deze week zowaar twee actualiteitsdebatten : het eerste over het bereikte akkoord met betrekking tot de hervorming van het secundair onderwijs en een tweede over de recente evoluties in het Oosterweeldossiers.  Het eerste vooral goed nieuws, het tweede weer neerkomend op uitstel.  Zucht. In de commissie Brussel en de Vlaamse rand het decreet behandeld van de omvorming van vzw 'De Rand' tot extern verzelfstandigd agentschap.  Eerder een technische dan inhoudelijke aangelegenheid, alleen de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Algemene vergadering kunnen belangrijk zijn.

Een kort overzichtje van de week startend op 9 januari 2017

Een kort overzichtje van de week startend op 26 december 2016

Het Kerstreces begint

Een kort overzichtje van de week startend op 19 december 2016

De week van de begrotingsbespreking in de plenaire en nog een hele reeks ontwerpen van decreet.  Twee boordevolle dagen vergaderen : woensdag begonnen om 9.00 u tot 00.30 en donderdag opnieuw van 9.00 u tot in de vooravond.  Naar ondertussen goede gewoonte heb ik de helft van het verslag voor mijn rekening genomen.  Daarnaast ook nog twee maal kort tussengekomen : een eerste keer over de luchthaven en een tweede keer over het dossier van de fiscale regularisatie, waar ook Vlaanderen in mee speelt.  Alle tussenkomsten vindt u onder 'parlementair werk'.  De week was al begonnen met de goedkeuring van de gemeentelijke begroting in Zaventem , zodat het een week vol cijfers en vergaderingen geweest is.

Een kort overzichtje van de week startend op 12 december 2016

Deze week de begroting 2017 gestemd in de commissie Financiën en begroting.  

Een kort overzichtje van de week startend op 5 december 2016

Deze week de uitreiking van de Erepenningen 2016 in de voormiddag in het kader van onderzoek en ontwikkeling.  Zeer interessante laureaten. In de namiddag eerst een toespraak ter gelegenheid van 45 jaar Vlaams parlement.  Nadien een actualiteitsdebat over het Beleidsplan ruimte Vlaanderen.  In commissie financiën kregen we het monitoringrapport van november voor de kiezen.  Maar het gaat de goede kant uit met de cijfers...

Een kort overzichtje van de week startend op 28 november 2016

In plenaire deze week tussengekomen op een actuele vraag van Michel Doomst over het belangenconflict ingeroepen over de Brusselse geluidsnormen.  In de commissie financiën waren we toe aan de repliek van de minister op de verschillende vragen en opmerkingen van de vorige keer.

Een kort overzichtje van de week startend op 21 november 2016

Deze week was het de beurt aan minister Gatz om zijn beleidsbrief over Brussel toe te lichten alsook het stuk van de begroting 2017 dat op dit domein van toepassing is.  De dinsdag kwam in financiën en begroting de meerjarenraming op de agenda en kregen we een voorstel voor definitie van schuldnorm.

Een kort overzichtje van de week startend op 14 november 2016

In de commissie Algemeen beleid, Financiën en Begroting, zowel de beleidsbrief van de minister-president als van de minister van financiën besproken.  Ook het rapport van het rekenhof over de begroting 2017 kwam aan de beurt.  In de commissie Brussel en de Vlaamse rand begonnen aan de beleidsbrief van minister Weyts en de daarbij horende begrotingsbesprekingen voor 2017.

Een kort overzichtje van de week startend op 7 november 2016

We zijn begonnen aan de begrotingsbesprekingen en ik ben opnieuw aangeduid als verslaggever van de commissie Financiën en Begroting.  De inleidende uiteenzettingen zijn gegeven door de minister.  We kregen ook nog een inleiding bij een conceptnota over een gemoderniseerd systeem van erfbelasting.

Later op de week nog naar een 'opfrissessie' (georganiseerd door de N-VA studiedienst) over de bijzondere financierswet geweest. 

Een kort overzichtje van de week startend op 31 oktober 2016

Herfstreces, geen zittingen.

Een kort overzichtje van de week startend op 24 oktober 2016

Een woelige week met discussies rond 'onverdoofd slachten' en CETA.  Geen van beide onderwerpen wordt behandeld in een commissie waarin ik zitting heb, dus ik zit een beetje in het oog van de storm.  In de commissie Algemeen beleid en Financiën was er een hoorzitting met Antonella Noya van de OESO rond 'social innovations and social inclusion', gevolgd door een bespreking met het Rekenhof.  Een drukke vergadering dus.

Een kort overzichtje van de week startend op 17 oktober 2016

In de commissie Financien en Begroting een - nogal technische - vraag gesteld over toegang tot het centraal bankregister i.v.m. de inning van gewestbelastingen.  Een goed - ook technisch - antwoord gekregen.  Later op de week ook nog de regionale TV gehaald met de problematiek van de Brusselse geluidsnormen, waar men nu strenger gaat handhaven waardoor er een aantal banen op de tocht komen te staan op de luchthaven in Zaventem.  Wordt ongetwijfeld vervolgd.  En zaterdag naar het colloquium over 'De Stand van de Rand' in de Zandloper in Wemmel geweest.  Hier werd een laatste stand van zaken gegeven over een aantal belangrijke aspecten rond de Rand.  Zeker de moeite en ook weer wat goede contacten gelegd.

Een kort overzichtje van de week startend op 10 oktober 2016

Deze week ging, zoals vastgelegd, op dinsdag de senaat weer officiëel van start met een korte plenaire sessie.  Er was ook een wissel in de vertegenwoordiging van de Duitstalige gemeenschap, een wissel tussen MR en PS, wat nog voor discussies zal zorgen over vertegenwoordiging in commissies.

Een kort overzichtje van de week startend op 3 oktober 2016

Deze week een vraag gesteld in een andere commissie : ik vroeg minister Schauvlieghe naar het verworpen beroep van de Vlaamse regering tegen de concentratie van vliegroutes boven de Vlaamse Rand.  Het antwoord is raadpleegbaar onder de tab parlementair werk.  In 't kort, wordt vervolgd...  Voor de rest, een gewone werkweek.  Zaterdag was er de begrafenis van een van onze bestuursleden in Zaventem, wat voor ons toch vrij onverwacht gekomen is.

Een kort overzichtje van de week startend op 26 september 2016

's Maandags luisterden we naar de septemberverklaring van de minister-president voor het volgende werkjaar, de discussies volgden zoals vastgelegd op woensdag met een volle dag plenaire vergaderingen.  Maandagavond was er ook gemeenteraad in Zaventem.  Dinsdag - de dag tussen de verklaring en de bespreking, dus commissieloos - tijd voor wat cultuur : naar de vernissage van de Mexicaase kunst tentoonstelling in de zuilenzaal van het Vlaams parlement.  Vanaf donderdag (tot zondag) weer actief op een ander niveau : er was de najaarsvergadering van het OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), die doorging in Skopje, de hoofdstad van Macedonië.  De vluchtenlingen problematiek dook op in alle sessies...

Een kort overzichtje van de week startend op 19 september 2016

Deze week gingen de commissievergaderingen van start, zowel in het Vlaams parlement als in de senaat. Er was een interessant overleg in de commissie Brussel en de Vlaamse Rand met minister Homans over haar specifiek beleid in de Vlaamse Rand wat betreft de gewestmateries uit haar portefeuille.  Vrijdag nam ik deel aan de SERV academie met als onderwerp 'The future of productivity', een uitdagende sessie met introductie (voor mij althans) van het begrip 'zombiebedrijf' : een bedrijf dat middelen en personeelsleden vasthoudt, die beter zouden renderen in een meer groeigericht bedrijf.  En in de namddag een 'protocolaire taak' op mij genomen als senator : het bijwonen van een herdenkingsmis voor de slachtoffers van de aardbeving in Italië in de Sint-Goedele kathedraal... in het Italiaans.  Er was geen ander bureaulid beschikbaar en daar het om een humanitaire aangelegenheid ging, heb ik ingestemd.

Een kort overzichtje van de week startend op 12 september 2016

Op bedrijfsbezoek deze week - tot tweemaal toe.  Eén bedrijf met een onderdeel ruimtevaart in Oost-Vlaanderen en daarnaast een vierde bedrijf in Vlaams-Brabant met de N-VA collega's van Vlaams-Brabant.  Zoals gewoonlijk, zeer leerrijk.  Tussenin ook nog naar een infoavond geweest die georganiseerd was door de gemeentelijke milieudienst : over groene waterstof en wagens die op waterstof rijden.  Ook meer dan de moeite.

Een kort overzichtje van de week startend op 5 september 2016

Nog geen parlementaire activiteit deze week, wel al politieke.  De partij hield fractiedagen in Antwerpen, een gelegenheid om met alle collega's van gedachten te wisselen, kennis over bepaalde thema's bij te spijkeren en na te denken over toekomstige lijnen.  Af en toe doorspekt met ontspanningsmomenten zoals een bezoek aan het stadhuis van Antwerpen en een kwis.  Nuttige dagen.  Verder ook het eerste arrondissementsbestuur na de zomervakantie en de eerste partijraad en als afsluiter van de week : de familiedag in Plopsaland.

Een kort overzichtje van de week startend op 18 juli 2016

De laatste officiële werkweek voor het zomerreces dat start op donderdag 21 juli 2016.  De activiteit is eerder beperkt deze laatste paar dagen, dinsdag was er wel nog een belangrijke vergadering voor één en ander 'intern' te regelen. Het was gemeenschappelijk beheerscomité Kamer en Senaat, waar ik als bureaulid van de senaat deel van uit maak.  Hierin proberen we dichterbij de realisatie van het 'gemeenschappelijk statuut' te komen voor werknemers van kamer en senaat - punt dat deel uitmaakt van het regeerakkoord.  En het ziet er naar uit dat we nog een aantal vergaderingen nodig gaan hebben, ... zucht.

Een kort overzichtje van de week startend op 11 juli 2016

We vergaderen vanaf dit jaar ook na 11 juli, dus woensdag in de commissie Brussel en de Vlaamse rand een opvolgvraag gesteld over de taallessen in Kraainem.  En in de commissie Financiën waren er hoorzittingen rond sociale impactobligaties.

Een kort overzichtje van de week startend op 4 juli 2016

In de commissie Financiën en begroting bespreking van het SERV advies over de begroting 2017.

Een kort overzichtje van de week startend op 27 juni 2016

Bespreking van de begrotingsaanpassing deze week in plenaire, vanaf 's morgens.  In de namiddag aangevuld met een actualiteitsdebat over de brexit en de gevolgen ervan voor Vlaanderen.

Een kort overzichtje van de week startend op 20 juni 2016

De partij hield een overlegmoment voor de mandatarissen van de Rand.  Interessant om een actuele stand van zaken te krijgen in een aantal dossiers en ook nog kunnen kennismaken met een aantal nieuwe collega's uit de omliggende gemeenten.  

Een kort overzichtje van de week startend op 13 juni 2016

Deze week het laatste actualiteitsdebat in de plenaire naar aanleiding van het akkoord binnen de Vlaamse regering; onderwerp vandaag : voorgestelde hervorming van de provincies.  De begrotingsaanpassing is gestemd in commissie.

Een kort overzichtje van de week startend op 6 juni 2016

Onderwerp van het actualiteitsdebat deze week : voorgestelde hervorming van het secundair onderwijs.  In de commissie Algemeen beleid, financiën en begroting het rapport van de Vlaamse regering over het beleid inzak kas-, schuld- en waarborgbeheer besproken.  Dan ook nog naar de algemene ledenvergadering van de VVSG en de gemeenschappelijke commissie met mevrouw Bokova bijgewoond - de directeur-generaal van de Unesco. 

Een kort overzichtje van de week startend op 30 mei 2016

Deze week een eerste actualiteitsdebat (van 3) over de hervormingen afgesproken binnen de Vlaamse regering : de voorgestelde hervorming van de kinderbijslag komt het eerst aan bod.

Een kort overzichtje van de week startend op 23 mei 2016

Nog een actualiteitsdebat in de plenaire deze week.  We bespraken de voorstellen van minister Schauvliege voor een hertekening van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen.  De begrotingsaanpassing : wordt vervolgd...  De week afgesloten met een bedrijfsbezoek in de regio : Huntsman in Kortenberg.  Weer zeer interessant.

Een kort overzichtje van de week startend op 16 mei 2016

De week begon met een officiële feestdag : Pinkstermaandag.  In de plenaire was er nog eens een actualiteitsdebat : onderwerp van dienst 'de integratie van de OCMW's in de gemeentebesturen'.  In commissie Brussel en de Vlaamse rand begonnen met de begrotingsaanpassingsbesprekingen en dit bij beide verantwoordelijke ministers.  Ook in de commissie Financiën en begroting verder gewerkt aan de begrotingsaanpassing.  In het weekend naar het Symposium over 50 jaar OVV (Overlegcomité Vlaamse Verenigingen) geweest.

Een kort overzichtje van de week startend op 9 mei 2016

Een actuele vraag gesteld in plenaire over het getekend samenwerkingsakkoord tussen het federale niveau en Vlaanderen over het beter samenwerken in het bestrijden van fiscale fraude.  In de commissie Brussel en de Vlaamse rand een toelichting gekregen van minister Vandeurzen over het welzijns- en gezondheidsbeleid in de regio. In de commissie Algemeen beleid en Financiën en begroting begonnen met de bespreking van de begrotingsaanpassing 2016.  

Een kort overzichtje van de week startend op 2 mei 2016

Een korte werkweek, wegens het verlende Ons Heer Hemelvaart weekend.  Alleen van maandag tot woensdag zitting.  En woensdag eedaflegging van een nieuwe minister.  In de commissie algemeen beleid en financiën een gedachtenwisseling gehad over Innovatief en duurzaam aanbesteden, dit naar aanleiding van een SERV advies en een rapport.

Een kort overzichtje van de week startend op 25 april 2016

Deze week in de commissie Financiën en begroting begonnen met een toelichting bij de conceptnota van collega's Parys en Landmeeters over 'Sociale Impactobligaties'.  Een boeiend concept, resultaat gericht.  Zeer vernieuwend in die sector.  Zal verder worden uitgewerkt.

Een kort overzichtje van de week startend op 18 april 2016

Deze week was er de afscheidsreceptie voor griffier Hugo Hondequin in de senaat.

Een kort overzichtje van de week startend op 11 april 2016

In de commissie algemeen beleid was er deze week de bespreking van het jaarverslag van de Vlaamse Ombudsdienst 2015.  Geen verontrustende wendingen, wel hier en daar verbeterpunten.

Een kort overzichtje van de week startend op 28 maart 2016

Begin van het Paasreces

Een kort overzichtje van de week startend op 21 maart  2016

Zeer speciale week deze week door de terreuraanvallen op dinsdag.  Het resultaat daarvan was een annulatie van de commissievergaderigen op dinsdag en woensdag en een aangepaste plenaire vergadering op woensdag : geen actuele vragen, maar wel een toespraak van de voorzitter.  Opmerkelijk hierin vond ik de oproep naar de collega-parlementairen in andere landen om er voor te zorgen dat in elk land een klimaat gecreëerd wordt waardoor de burgers graag in hun land wonen... Donderdag, toen de commissievergaderingen hervat werden, stelde ik een vraag aan minister Muyters over de betrokkenheid van Vlaanderen bij het federale ruimtevaartagentschap dat in oprichting is.  Blijkt dat dit nog niet direct operationeel zal zijn, maar ik volg het verder op.

Een kort overzichtje van de week startend op 14 maart 2016

In de senaat een delegatie van het Italiaans parlement ontvangen : ze gaan daar ook de Senaat hervormen en kwamen eens horen wat er bij ons zoal gebeurd was. In de commissie Algemeen beleid, financiën en begroting was er een gedachtenwisseling over het Vlaams Hervormingsprogramma 2016.

Een kort overzichtje van de week startend op 7 maart 2016

In de commissie voor algemeen beleid, financiën en begroting deze week een vraag gesteld aan minister Turtelboom over de stand van zaken van het dossier van de fiscale regularisatie.  Als Vlaanderen geen stappen onderneemt, zal ze in tegenstelling tot vroeger, geen inkomsten meer ontvangen van regularisaties.  Dus belangrijk om hier de vinger aan de pols te houden.

Een kort overzichtje van de week startend op 29 februari 2016

Deze week naar de stand van zaken van de taallessen in Kraainem gevraagd in de commissie Brussel en de Vlaamse Rand.

Een kort overzichtje van de week startend op 22 februari 2016

Deze week in de plenaire het informatierapport over kinderarmoede gestemd, na vele uren van bespreken en onderhandelen.  Onze fractie heeft zich uiteindelijk onthouden bij de finale stemming omdat er een aantal aanbevelingen in stonden waar we niet van overtuigd waren.  Het is ook absoluut niet evident om aanbevelingen te schrijven op 'federaal' niveau voor een domein waar er regionaal zeer verschillende aanpakken en resultaten zijn.  Wat de overbodigheid van de senaat nog maar eens aantoont...

Een kort overzichtje van de week startend op 15 februari 2016

Deze week stelde ik een actuele vraag in de plenaire over de plannen met de Noordrand, naar aanleiding van het voorstel van territoriaal ontwikkelingsprogramma (TOP Noordrand) aan minister Joke Schauvliege.

Een kort overzichtje van de week startend op 8 februari 2016

Begin van het krokusreces

Een kort overzichtje van de week startend op 1 februari 2016

Deze week kwam het Rekenhof langs met zijn rekeningenboek en hun bevindingen.  Wel nuttig.

Een kort overzichtje van de week startend op 25 januari 2016

Deze week in de plenaire een toespraak van Marianne Thyssen, Europees commissaris voor werkgelegenheid, sociale zaken, vaardigheden en arbeidsmobiliteit.  Ondanks de veelbelovende bevoegdheden een weinig inspirerende toespraak.  Jammer.  In de commissie Financiën was er de bespreking van het monitoringrapport voor december 2015 en in de commissie Brussel en de Vlaamse Rand een hoorzitting over de toekomst van de Brusselse media.  Dit was wel interessant.

Een kort overzichtje van de week startend op 18 januari 2016

Alleen maar actuele vragen in plenaire, geen andere dingen te behandelen : geen moties, geen resoluties, geen voorstellen noch ontwerpen van decreet.

Wel nog een plenaire vergadering van de senaat deze week, al was ze zeer vlug gedaan.  Voornamelijk over de benoeming van de nieuwe griffier.

Een kort overzichtje van de week startend op 11 januari 2016

Deze week naar de receptie voor het personeel van de senaat geweest.  Het is altijd nuttig daar aanwezig te zijn, al is het maar om te horen hoe de senaatsvoorzitster de zaken voorstelt.  In de commissie Financiën en Begroting een opvolgvraag gesteld over de Vlaamse aanpak van de fiscale regularisatie.  Volgens de minister gaat ze op tijd klaar zijn - dus tegen 1 april.  Wordt verder opgevolgd.

Een kort overzichtje van de week startend op 4 januari 2016

In mijn éne commissie ging het deze week over 'algemeen beleid' en in de andere over 'Brussel' - maar slechts met een paar vragen om uitleg.  Verder een rustige eerste week na Kerstmis.  In de senaat zaten de rapporteurs van het rapport over kinderarmoede samen.

Een kort overzichtje van de week startend op 21 december 2015

Begin van de Kerstvakantie.  Tot volgend jaar !

Een kort overzichtje van de week startend op 14 december 2015

Twee volledige dagen tot 's avonds laat debatteren over de begroting 2016.  Ik mocht woensdag de spits afbijten met een verslag over de begrotingsbespreking in de commissie financiën en begroting (zie ook videofragment op deze site).  Later kwam ik nog kort tussen met een specifieke vraag over fiscale regularisatie op Vlaams niveau.  Dat laatste wordt ongetwijfeld nog een terugkerend onderwerp.  Donderdagavond, rond 22.00 u werd de begroting uiteindelijk gestemd.  Vrijdag werd er nog vergaderd over een informatierapport in de senaat, en de week, maar vooral ook het jaar, werd afgesloten met een fractie-etentje.

Een kort overzichtje van de week startend op 7 december 2015

Terwijl in de commissies het begrotingswerk wordt afgerond en gestemd was er in de plenaire nog een actualiteitsdebat.  Er werd - met momenten bitsig - gedebateerd over de goedkeuring van het ruimtelijk uitvoeringsplan VSGB (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel) voor het project Uplace in Machelen.  Vrijdag was er plenaire in de Senaat, waarin de begroting voor de senaat zelf werd goedgekeurd.  Ik drukte mijn tevredenheid uit over de zuinigheid die aan de dag gelegd wordt.

Een kort overzichtje van de week startend op 30 november 2015

Er was een extra stuk plenaire in de voormiddag om 3 mensen in de bloemetjes te zetten : Geert Bourgeois, Kris Van Dijck en Marino Keulen werden gevierd voor hun 20-jarig parlementair mandaat.  Een mooie viering, waarvan de toon in schril contrast stond met de namiddagsessie waar er een zeer onaangename discussie volgde over de noodzaak tot een klimaatakkoord.  Het was een kwestie van allen tegen de N-VA op een gegeven moment.  Veel discussie zonder kennis van zaken.  Geen goede vergadering.  Vrijdag werd er in de senaat nog verder gewerkt aan het informatierapport over kinderarmoede.  De bedoeling is om hier in het voorjaar mee te landen (hoogst waarschijnlijk februari)

Een kort overzichtje van de week startend op 23 november 2015

Deze week kwam minister Weyts zijn stuk van de begroting toelichten in de commissie Brussel en de Vlaamse Rand.  Tijdens deze begrotingsbesprekingen komen ook de beleidsbrieven aan de beurt voor 2016.  In de commissie Financiën staat ook de aangepaste meerjarenraming op de agenda.  Ongewoon deze week was een lunch in het kader van de IPU Indonesië met een afvaardiging van het Indonesisch parlement.  Een goede gelegenheid om één en ander te weten te komen over hun structuren en aandachtspunten.

Een kort overzichtje van de week startend op 16 november 2015

Deze week ook gestart in de commissie Brussel en Vlaamse rand met de begrotingsbesprekingen : het luik Brussel kwam aan de beurt met minister Sven Gatz.  De plenaire begon met een huldebetoon aan de slachtoffers van de aanslagen in Parijs.  Daarna was er de geplande toespraak van dhr Markkula, de voorzitter van het Comité der regios over de rol ervan onder de titel ' Betere regelgeving voor betere resultaten'.  Er waren door de gebeurtenissen in Parijs uitzonderlijk geen actuele vragen deze week.  Vrijdagnamiddag woonde ik het seminarie van de Vlaamse Ruimtevaart Industrie bij in de Brabanthal te Leuven.  De opgestelde standen lieten toe om ook hier mijn kennis weer wat bij te spijkeren.

Een kort overzichtje van de week startend op 9 november 2015

Wegens een feestdag op woensdag (11 november), deze week uitzonderlijk plenaire op donderdag.  Ook geen vergadering van de commissie Brussel en de Vlaamse Rand. In de andere commissies werd de aftrap gegeven van de begrotingsbesprekingen voor de begroting 2016.  Zowel in de commissie financiën en algemeen beleid als in de commissie economie werd er gestart met toelichtingen van de ministers en in algemeen beleid ook van de minister-president.  Ik werd, net als vorig jaar, aangeduid als verslaggever voor Financiën en algemeen beleid, met de belofte een kort verslag te geven.

Een kort overzichtje van de week startend op 2 november 2015

Herfstreces, geen vergaderingen.

Een kort overzichtje van de week startend op 26 oktober 2015

Een vrij gewone werkweek.  Enig 'uitspringend' gegeven was dat we donderdagavond met een ploeg N-VA parlementairen hebben deelgenomen aan de kwis georganiseerd door het Vlaams parlement.  Dit bleek een primeur te zijn, in alle vorige jaren was er nooit een ploeg parlementairen ingeschreven.  Het resultaat was 'gemiddeld'.  Volgend jaar beter :)

Een kort overzichtje van de week startend op 19 oktober 2015

Er was deze week een actualiteitsdebat in de plenaire over de evolutie van de energieprijzen in Vlaanderen.  Daarmee hebben we het eerste actualiteitsdebat voor dit zittingsjaar ook achter de rug.  Dinsdag had ik een vraag om uitleg in de commissie buitenlandse zaken... over ruimtevaart.  Dat hoort blijkbaar bij buitenlandse zaken en niet bij algemeen beleid, zoals ik verondersteld had.  Ruimtevaart is weliswaar nog steeds federale materie, maar ik heb gepolst naar de samenwerking op dit domein.  Die blijkt vooral groot te zijn bij internationale evenementen, iets minder groot in het binnenland.  Zaterdag heb ik nog een deel van het colloquium van de N-VA/ECR Europese fractie bijgewoond over kringloopeconomie.

Een kort overzichtje van de week startend op 12 oktober 2015

Maandagmiddag geluncht met de deelnemers aan het 'Flanders Inspires International Visitors Programme 2015' : 8 wetenschappers met indrukwekkende CV's kwamen een hele week naar Vlaanderen om te kijken wat hier o.a. op het gebied van innovatie gebeurt en maandagmiddag waren ze in het Vlaams parlement.  Op dinsdag een vraag gesteld aan minister Turtelboom over een eventuele Vlaamse regularisatie (gaat er niet komen, ze werkt samen met de FOD financiën was het antwoord) en donderdag voormiddag twee vragen aan minister Muyters : één over het luchthavenhuis en één over het beschikbaar zijn van wetenschappelijk onderzoek (o.a. over FRIS).  Uitzonderlijk was deze week de plenaire op donderdag : er kwam dan ook hoog bezoek : de minister president van Nederland Mark Rutte vergastte ons op zijn aanwezigheid.  Titel van zijn toespraak : Beste buren.  Interessant.

Een kort overzichtje van de week startend op 5 oktober 2015

Begonnen met een senaatscommissie op maandag, waar er gestaag wordt verdergewerkt aan het informatierapport over kinderarmoede.  Dan in het Vlaams parlement twee vragen om uitleg gesteld : één over de schade in de plantentuin van Meise door reëen en Canadese ganzen (het Nieuwsblad mee gehaald in het lokale nieuws) en één over de werking van vzw De Rand : de uitrol van succesvolle initiatieven, waarop het bemoedigend antwoord kwam dat hier binnenkort een overzichtsmap van komt en draaiboeken om de initiatieven te reproduceren.  Van zo'n antwoord word ik blij... :)

Een kort overzichtje van de week startend op 28 september 2015

Voor mij een commissieloze week, deze week.  Op maandag gingen we 'officieel' van start met de septemberverklaring van minister-president Geert Bourgeois. Met op woensdag een ganse dag plenaire vergadering voor de bespreking ervan.  Traditiegetrouw zijn er tussen de verklaring en de bespreking geen commissies.  Donderdag ging ik namens het Vlaams parlement naar een OESO vergadering in Parijs.  Vandaan de eerste zin in dit overzicht.  Krachtlijnen van de septemberverklaring waren een klein budgettair tekort en toch extra investeringen waar nodig.

Een kort overzichtje van de week startend op 21 september 2015

De laatste week met alleen nog commissievergaderingen.  Nog geen wereldschokkende dingen besproken.  Volgende week de 'echte' start met de septemberverklaring.

Wel nog een aantal informatievergaderingen bijgewoond om beter beslagen op het ijs te komen.

Een kort overzichtje van de week startend op 14 september 2015

Vanaf deze week kan het normale commissieritme terug opgestart worden in het Vlaams parlement, al zijn het hoofdzakelijk vragen om uitleg die de agenda's vullen.  Ikzelf bracht echter het grootste deel van de week door met mijn petje als deelstaatsenator.  Ik vertegenwoordigde de N-VA als senator in de OVSE herfstvergadering (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), waar ik in de eerste plaats de economische dimensie van volg.  De vergadering werd georganiseerd door het jongste en 57ste lid van de parlementaire assemblee : Mongolië.  Ze hebben echt wel alles uit de kast gehaald om de vergadering vlekkeloos te doen verlopen en ons te doordringen van het feit dat ze alle doelstellingen echt wel uitdragen.  Puik werk.

Een kort overzichtje van de week startend op 7 september 2015

Officiëel zijn we nog niet gestart, maar deze week is toch al belangrijk geweest.  Ze begon met 2.5 dag fractiedagen.  Dit is niet echt parlementair werk, maar als ik geen parlementair was, zou ik ook niet uitgenodigd worden op de fractiedagen van de partij.  Het was een bonte mengeling van terugblikken, analyses, discussies, uiteenzettingen en bijpraten met de collega's.  Vrijdag was er voor mij dan de eerste commissie van het nieuwe werkjaar : de commissie algemeen beleid was bijeengeroepen (samen met andere commissies) om de problematiek van de vluchtelingen te bespreken, en meerbepaald die taken die zijn weggelegd voor Vlaanderen.  De 3 vice-minister-presidenten, Liesbeth Homans, Hilde Crevits en Annemie Turtelboom gaven eerst een uitgebreide stand van zaken en daarna volgde een discussie.  Teneur van het verhaal was dat Vlaanderen zijn processen op orde heeft, hier en daar moet de capaciteit worden opgevoerd.

Een kort overzichtje van de week startend op 20 juli 2015 - en dan reces

Toch nog één belangrijke vergadering deze week (vooraleer het reces echt start) : een gezamelijk beheerscomité Kamer en Senaat.  Dit is een vergadering die maar sporadisch bijeenkomt, maar daarvoor niet minder belangrijk is.  Deze keer werd de aanzet gegeven tot het verder uitwerken van maatregelen die de samenwerking (vooral) op logistiek gebied tussen de twee vleugels van het federale parlement verder bevorderen.  Het gaat dan over onderhoud, telefooncentrales, e.d.  Na het reces kunnen er dan knopen worden doorgehakt...

Een kort overzichtje van de week startend op 13 juli 2015

Dit had normaal gezien de eerste week van het reces in het Vlaams parlement geweest, indien we dit een aantal weken terug niet hadden gewijzigd.  De redenering achter de wijziging was dat het parlement nog de mogelijkheid moest hebben om vragen te stellen na de laatste ministerraad.  Er waren voor mij toch nog twee commissievergaderingen deze week : Brussel en Vlaamse rand met nog een vraag en Financiën en Begroting waar er twee interpellaties van de oppositie kwamen over het incident in de laatste plenaire van vorige week.  Het ging over de details van de informatiedoorstroming van de federale overheid, meer specifiek de minister van financiën Johan Van Overtveldt, naar de Vlaamse overheid.  Heel veel wijzer zijn we echter niet geworden...

Een kort overzichtje van de week startend op 6 juli 2015

Deze week de laatste plenaire van het zittingsjaar.  Daarom dan ook een hele dag plenaire, met in de namiddag actualiteitsdebat over het VAPA, het Vlaams ActiePlan voor Armoedebestrijding 2015-2019.  Daarnaast stonden er ook nog verschillende andere ontwerpen van decreet (uitgaande van de regering) o.a. over de Vlaamse codex van fiscaliteit, de eindtermen in het onderwijs, enz. en voorstellen van decreet (uitgaande van de parlementairen) op de agenda.  Het blijkt ook in dit huis een traditie te zijn dat de laatste vergaderingen voor het reces tjokvol zitten.  Naar aanleiding van twee actuele vragen over de Vlaamse begroting, was er in het laat op de avond nog een ongewoon feit : minister Turtelboom is rond 23.00 u terug opgevorderd wegens 'nieuwe feiten' in de discussie rond wanneer en hoe er nu net info gekregen was van de federale overheid.  Ongezien tot nu toe...

Een kort overzichtje van de week startend op 29 juni 2015

Uitzonderlijk plenaire op dinsdag wegens staatsbezoek van Artur Mas, de president van de  Catalaanse regering.  Debat over de begrotingscontrole 2015 met vele stemmingen over de verschillende aspecten er van.  In de commissie Economie stelde ik nog een vraag om uitleg over de impact van het Junckerfonds op het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen.

Volgende link brengt je naar vraag & antwoord : https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/993376/...

Een kort overzichtje van de week startend op 22 juni 2015

Vrij gewone werkweek, tijdens de plenaire legde de vervanger voor John Crombez - die zijn ontslag gaf na verkozen te zijn als partijvoorzitter voor de SPa - de eed af.  In de commissie Algemeen beleid en Financiën was er een gedachtewisseling over de landenspecifieke aanbevelingen aan België vanwege de Europese Commissie, toegespitst natuurlijk op die aspecten waar Vlaanderen verantwoordelijk voor is.  En in de senaat verder gewerkt aan het informatierapport over kinderarmoede : versta nog hoorzitten met alle mogelijke spelers gehouden, de ene al interessanter dan de andere...

Een kort overzichtje van de week startend op 15 juni 2015

In de plenaire op woensdag een hele rits verdragen en associatieovereenkomsten besproken en gestemd.  In mijn drie commissies veel vragen voor uitleg behandeld.  In de commissie Brussel en Vlaamse Rand waren het ditmaal allemaal vragen gerelateerd aan Brusselse problematieken.

Een kort overzichtje van de week startend op 8 juni 2015

Deze week weer commissievergaderingen in de senaat : inforapport over kinderarmoede, vergaderingen zowel maandag als vrijdag.  Ook in de commissie Brussel en Vlaamse Rand waren er nog hoorzittingen gepland : ditmaal over 'de gevolgen van de vestiging van grote winkelcentra in de Vlaamse Rand' waar de sprekers, zoals vaak, elkaar duchtig tegenspraken.  De feitelijke cijfergegevens die ze gebruikten om hun argmenten kracht bij te zetten, waren wel interessant.  In de plenaire was er een zeer grote brok 'onderwijs' waardoor blijkbaar een aantal uitgezette lijnen in het regeerakkoord een concrete invulling gekregen hebben.  Goed werk van de collega's...

Een kort overzichtje van de week startend op 1 juni 2015

Deze week was iet of wat speciaal : dinsdag mocht ik namelijk als één van de 3 afgevaardigde Vlaams parlementsleden naar de vergadering van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) in Parijs.  Ik vertrok rond 6.00 u richting Parijs om de openingssessie niet te missen.  Thema dit jaar was 'Investing in the future : people, planet, prosperity' en heel de dag door waren er verschillende interessante sessies, soms overlappend waardoor ik keuzes moest maken.  Ik nam ook deel aan een lunchdebat over langer werken en voor ik terug de trein opstapte was er ook een speciale vergadering van 'women in parliament' waar ik met vrouwelijke collega's van over heel de wereld nog even kon overleggen over specifieke obstakels voor vrouwen in de politiek.  Een lange, vermoeiende, maar interessante dag.  In de plenaire woensdag was er een een actualiteitsdebat over de toekomst van de SINE, de sociale inschakelingseconomie.  Donderdag nog even toegegeven aan 'een oude liefde'.  Naar de voorstelling geweest van de teruggekeerde ruimtetaxi op het Von Karman instituut in Sint-Genesius-Rode (zie ook blikvangers).

Een kort overzichtje van de week startend op 25 mei 2015

Deze 'vier-dagen-week' (wegens Pinkstermaandag) was er verder bespreking van de begrotingsaanpassingen in de commissie Financiën en Begroting.  In de plenaire was er resolutie als resultaat van de commissie 'radicalisering', over de grenzen van meerderheid en oppositie heen.  En vrijdag was er nog een plenaire vergadering in de senaat, waarop het tweede informatierapport over de omzetting van Europees recht werd gestemd.  Wij, de N-VA fractie onthield zich daar er o.a. nieuwe taken voor de senaat in geformuleerd werden.  Een gegeven waar wij absoluut geen voorstander van zijn.

Een kort overzichtje van de week startend op 18 mei 2015

In de senaat maandag de discussie rond de omzetting van Europees recht in commissie afgerond en gestemd, zodat het volgende week naar de plenaire kan.  Speciaal in het Vlaams parlement deze week warer de uitreiking van de gouden erepenningen 2014 in de voormiddag.  Het gekozen thema was vrijwilligersorganisaties en alle genomineerden kwamen dan ook uit dit midden : het centrum ter preventie van zelfdoding, de chiro van Brussel, meters en peters vzw en de nationale boomgaardenstichting.  Verder werd er in alle commissies werk gemaakt van de bespreking van de begrotingsaanpassingen.

Een kort overzichtje van de week startend op 11 mei 2015

Andermaal een korte werkweek - Ons Heer Hemelvaartweekend dit maal.

Toch belangrijk werk aangevat : in de commissie Financiën en begroting begonnen met de inleiding van minister Turtelboom over de aanpassingen van de begroting voor 2015.  In de commissie Brussel en de Vlaamse Rand de laatste hoorzitting gehouden rond de demografische evolutie.  De toelichtingen waren, zoals steeds, wisselend interessant.  In de plenaire was er een actualiteitsdebat over de door Liesbeth Homans in een krantenartikel aangekondigde maatregelen voor armoedebestrijding.

Een kort overzichtje van de week startend op 4 mei 2015

Ik stelde deze week een vraag om uitleg over de stand van zaken bij de plantentuin in Meise.  Deze is nog iets meer dan een jaar eindelijk in Vlaamse handen en ik wou wel eens weten hoe het er nu mee ging.  Goed dus (zie ook persartikels).  Op donderdag was er ook nog de jaarlijkse 'State of the European union', met als thema Europa na de Arabische lente.  Zeer boeiend, maar niet echt geruststellend...

Een kort overzichtje van de week startend op 27 april 2015

Een gewone werkweek - in de commissie Brussel en Vlaamse rand kregen we nog interessante info over de demografische evolutie met zowel terugblik als verwachtingen voor de toekomst.  Vrijdag 1 mei, en dus een officiële verlofdag.

Een kort overzichtje van de week startend op 20 april 2015

Weer een week met senaatsactiviteit : bureau en commissievergadering op maandag, plenaire (met de minister-president van de Duitstalige gemeenschap Paasch) en commissie op vrijdag.  Het zwaarwichtigere werk gebeurde in de commissie financiën en algemeen beleid op dinsdag en ik stelde nog een vraag over taalklachten registratie door VZW De Rand op woensdag.  In de commissie Economie kwam nog het jaarverslag van de Vlaamse ombudsdienst aan bod.

Een kort overzichtje van de week startend op 6 april 2015

Begin van het Paasreces... even geen commissie- noch plenaire vergaderingen.

Een kort overzichtje van de week startend op 30 maart 2015

Geen grap, maar op 1 april had ik een actuele vraag aan minister Weyts, bevoegd voor de Vlaamse Rand, over de huis-aan-huis bedeling van een Franstalige folder in Zaventem, waarin diensten werden aangeboden zodat men zich vooral NIET dient te integreren (zie blikvangers).  In de commissie Financiën en Begroting een goede uiteenzetting gekregen door en over Vlabel (Vlaamse Belastingsdienst), zodat het nu toch heel wat duidelijker is hoe en waarrond de dienst georganiseerd is en welke uitdagingen zij kennen.  In de commissie Brussel en Vlaamse Rand tussengekomen in de discussie rond het zendbereik van de Brusselse media, en daar de belangen van Ring TV behartigd.  In de commissie Economie tenslotte gaan luisteren naar de uiteenzetting over het ontwerp van decreet over de implementatie van de zesde staatshervorming (voor wat deze commissie betreft) - wordt ongetwijfeld vervolgd.

Een kort overzichtje van de week startend op 23 maart 2015

Commissievergadering in de Senaat : informatierapport over omzetting van Europees recht, op maandag.  Dinsdag in het Vlaams parlement een toelichting bij de plannen om tot een geactualiseerd onteigeningsbeleid te komen.  Vrijdagnamiddag nog naar een colloquium over corruptiebestrijding geweest in de Kamer.

Een kort overzichtje van de week startend op 16 maart 2015

In de commissie Algemeen beleid, financiën en begroting mij gemengd in de vragen rond tijdige betaling van facturen door de overheid en uitrollen van e-invoicing.  Ik had al 2 schriftelijke vragen over dit thema gesteld en kon dus perfect aansluiten... De volgende vraag is trouwens al ingediend.  Daarna een uiteenzetting gekregen over de aanpak van het Europees semester dat er zit aan te komen.  Het Vlaams hervormingsprogramma 2015 is de officiële benadering hiervan.  Vrijdag in de senaat de eerste afspraken gemaakt rond het informatierapport rond kinderarmoede.  Er werd vooral gepraat over wat de beste benadering is en hoe we van start kunnen gaan.  We zullen een startdossier aangeleverd krijgen door de diensten, dat we dan tijdens de Paasvakantie ons eigen kunnen maken, om dan met meer kennis van zaken na de Paasvakantie verder te werken.

Een kort overzichtje van de week startend op 9 maart 2015

Twee speciale dingen deze week : er was de jaarlijkse IPU lunch in het federale parlement :  Inter Parlementaire Unie - het vehikel dat vriendschapsbanden tussen verschillende parlementen bevorderd en om dit te faciliteren is er een jaarlijkse lunch waarop alle ambassadeurs (met medewerkers) in België worden uitgenodigd.  Het is een interessant moment om één en ander te bespreken en om visitekaartjes uit te wisselen.  Ook belangrijk deze week : een gemeenschappelijk beheerscomité Kamer en Senaat waar opnieuw een aanzet gegeven werd voor verdere synergiën tussen beide kanten van het huis, wat hopelijk ook leidt tot wat besparingen...  In het Vlaams parlement een 'gewone' week.

Een kort overzichtje van de week startend op 2 maart 2015

Deze week zowel senaat als Vlaams parlement.  Maandag in senaat verderzetting van het inforapport over omzetting van Europese regelgeving.  Een zeer verrijkende uiteenzetting van Koen Leenaerts, vicepresident van het hof van justitie van de Europese unie.  Dinsdag in de commissie Algemeen beleid en Financiën een vraag om uitleg gesteld over de ambtenaren die - als onderdeel van de 5de staatshervorming nog - zijn overgekomen van federaal naar Vlaams met de overdracht van successie- en registratierechten. 's Anderendaags op werkbezoek bij de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - dit met de commissie Vlaamse Rand en Brussel.  In de namiddag plenaire, zonder actualiteitsdebat deze week. Donderdag nog tussengekomen bij een vraag in de commissie economie over onderzoek naar Alzheimer en vrijdag een plenaire vergadering in de Senaat, waar het eerste inforapport gestemd is (opvolging verdrag van Peking).

Een kort overzichtje van de week startend op 23 februari 2015

Deze week voor het eerst een week met twee actualiteitsdebatten in de plenaire : een eerste voer de regeringsbeslissingen rond het dossier Uplace in Machelen en een tweede rond discrimitatie bij dienstencheckbedrijven.  Het verhaal van Uplace is ingeleid door een verklaring van de minister-president die de hele historiek nog even heeft toegelicht alsook de stappen die tot de huidige wijzigingen geleid hebben : een herstelling van de Brownfieldconvenant (specifiek voor het Uplace project) en een herstelling van het GRUP (Gewestelijk Ruimetelijk uitvoeringsplan), niet alleen voor Uplace maar bvb ook voor het nieuwe ziekenhuis in Vilvoorde.  Hiermee had iedereen wat meer op dezelfde lijn moeten zitten, maar jammer genoeg ging de zwarte piet aardig rond en zat er nogal wat pathos in het debat.

Een kort overzichtje van de week startend op 16 februari 2015 - krokusreces

Tijdens deze week waren er geen zittingen, maar er was wel de wintervergadering van de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa) waar ik als afgevaardigde voor de senaat naar toe ben geweest.  Ongeveer alle landen van het noordelijk halfrond ondertussen debatteren intens zowel in plenaire vergaderingen als in commissievergaderingen.  Ik volg de 'tweede dimensie' waar economische vraagstukken aan bod komen.  Nu ging het over oliepijpleidingen en waterbeleid.

Een kort overzichtje van de week startend op 9 februari 2015

Er was in de plenaire een actualiteitsdebat over het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap.  En op vrijdag de dertiende waren er een nieuwe reeks hoorzittingen in de senaatscommissie voor transversale aangelegenheden betreffende gewestmateries in het kader van het informatierapport rond omzetting van Europese regelgeving.

Een kort overzichtje van de week startend op 2 februari 2015

In de commissie Algemeen Beleid, Financiën en begroting kwam dinsdag de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) hun evaluatierapport van de begroting 2015 uiteenzetten. In de daarop volgende gedachtenwisseling zaten we algauw op de reeds bekende ideologische tegenstrijdige visies (besparen/uitgeven en evenwicht/schulden maken).  Op vrijdag ging ik als bureaulid van de senaat naar het ontbijt met de diplomatie.  Altijd een goed moment om te netwerken.

Een kort overzichtje van de week startend op 26 januari 2015

Deze week was er in de plenaire een actualiteitsdebat rond de kinderopvang voor kinderen in armoede.  In de commissie Econmie, werk,.. ging het over de hervorming van het doelgroepen beleid.  Belangrijk om in de toekomst nog succesvoller mensen terug op de arbeidsmarkt te brengen. Op vrijdag ging ik naar de studiedag rond Taal & Identiteit georganiseerd door VZW De Rand, dit naar aanleiding van de 'nulmeting' gemaakt door Brio over het taalgebruik in de Rand.

Een kort overzichtje van de week startend op 19 januari 2015

In de commissie Brussel en Vlaamse Rand konden we kennis maken met de afdelingen Coordinatie Brussel, Coordinatie Vlaamse Rand en VZW De Rand.  Dit was nuttig om inzicht te krijgen over wie wat juist doet, hoe er gerapporteerd wordt en waar men voor wat terecht kan. Vrijdag volgde dan nog een werkbezoek aan het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) waar fundamenteel onderzoek gebeurt.  Ook zeer leerrijk.

Een kort overzichtje van de week startend op 12 januari 2015

Deze week in de senaat begonnen aan het inforapport over omzetting van Europese regelgeving.  Dit wordt behandeld in de commissie voor transversale aangelegenheden, gewestelijke materie.  En ook het afsluiten van de week gebeurde in de senaat met een intussen schaars geworden plenaire vergadering.  Tussenin in het Vlaams parlement 'business as usual', met daarbovenop in de plenaire vergadering een actualiteitsdebat over de aanpak van het gewelddadige radicalisme.

Een kort overzichtje van de week startend op 5 januari 2015

Eerste werkweek van het nieuwe kalenderjaar.  In de commissie Brussel en de Vlaamse rand een gedachtenwisseling gehad rond de reeds voorstelde taalbaromer in die Vlaamse rand.  In plenaire een debat over de toekomst van de OCMW's (Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn)

Een kort overzichtje van de week startend op 22 december 2014 - kerstreces tot 4 januari 2015

Een kort overzichtje van de week startend op 15 december 2014

Begroting - begroting - begroting... Twee volle dagen plenaire vergaderingen om de begroting 2015 in al zijn aspecten te kunnen bespreken en stemmen.  Ik was - samen met John Crombez - verslaggever vanuit de commissie algemeen beleid, financiën en begroting.

Een kort overzichtje van de week startend op 8 december 2014

In de commissie algemeen beleid, financiën en begroting waren er vragen over drones... wordt zeker nog vervolgd.  En in de commissie Brussel en Vlaamse rand was er de voorstelling van de Taalbaromer - de 'nulmeting' van het taalgebruik in de Vlaamse rand rond Brussel.  Vrijdag was er een werkbezoek met de commissie Economie aan het departement EWI (Economie, Wetenschap en Innovatie)

Een kort overzichtje van de week startend op 1 december 2014

Opnieuw een actualiteitsdebat deze week in plenaire : ditmaal over het Vlaamse klimaatsbeleid.  En dinsdag werkten we in de commissie algemeen beleid, financiën en begroting de agenda af over de begrotingsaanpassingen voor 2014 en de begroting voor 2015.  Volgende week komt alles naar plenaire.  Vrijdag ook nog plenaire in de senaat - oorspronkelijk gepland met een uiteenzetting van premier Michel.  Maar die kon er om persoonlijke redenen niet bij zijn.  Dus werden er alleen een paar voorstellen voor informatierapporten gestemd en doorverwezen naar commissies.

Een kort overzichtje van de week startend op 24 november 2014

Begrotingsdiscussies en besprekingen in alle commissies.

Een kort overzichtje van de week startend op 17 november 2014

Verdere bespreking van de begroting en de daarbij horende stukken.  In de commissie Brussel en Vlaamse rand was het de beurt aan de beleidsnota van minister Weyts over de Vlaamse rand.

Een kort overzichtje van de week startend op 10 november 2014

Een kortere week deze keer, met een feestdag op dinsdag.  Woensdagmorgen was het in de commissie algemeen beleid, financiën en begroting de beurt aan het onderdeel 'algemeen beleid' met naast de stukken uit de begroting ook de beleidsnota van de minister-president Bourgeois voor zijn specifieke domeinen.  In de plenaire woensdagnamiddag werden de 'eigen' rekeningen van het Vlaams parlement voor het begrotingsjaar 2013 gestemd.  Vrijdag een lange vergadering van het beheerscomité van de senaat (de opvolger van de quaestuur, die vorige legislatuur werd afgeschaft).

Een kort overzichtje van de week startend op 3 november 2014

In de commissie algemeen beleid, financiën en begroting kregen we de beleidsnota van minister Turtelboom deze week met haar plannen voor de gehele legislatuur.  Alsook de introductie tot de programmadecreet.  In Brussel en de Vlaamse rand kregen we naast de specifieke onderdelen van de begroting ook de beleidsnota voor Brussel van minister Gatz voor de kiezen.  Zelfde scenario in de commissie Economie waar we naast de stukken begroting, ook de beleidsnota van minister Muyters kregen, waarin al zijn domeinen samen gecombineerd werden.  Vrijdag nog een plenaire in de senaat, met o.m. een in memoriam voor Jean-Luc Dehaene.

Een kort overzichtje van de week startend op 27 oktober 2014 - herfstreces

Een kort overzichtje van de week startend op 20 oktober 2014

Het echte begrotingswerk gaat van start : deze week het advies van de SERV beluisterd op de begroting 2015.  En in de commissie economie was er een gedachtenwisseling met de afgevaardigde van de Vlaamse regering bij de Europese Unie.  Nuttig om te leren hoe alles met elkaar verbonden wordt.  In de serie interne opleidingen was het deze week de beurt aan het Rekenhof.  Zij lichtten hun taak toe en hoe en wanneer er op hen een beroep kan worden gedaan.  En in de plenaire vergadering was er een actualiteitsdebat over de uitdagingen in het hoger onderwijs.

Een kort overzichtje van de week startend op 13 oktober 2014

Voornamelijk vragen in commissie en een extra plenaire in de senaat om een nieuw lid de eed te laten afleggen in de N-VA fractie : Andries vervangt Elke Sleurs die staatssecretaris geworden is.  Ook herbenoeming van het bureau gebeurde : ik blijf bureaulid voor de rest van de legislatuur.  Woensdagmiddag kregen we dan nog een nuttige uiteenzetting over begroting in het Vlaams parlement - dit gaat me toelaten de discussies goed te kunnen volgen.

Een kort overzichtje van de week startend op 6 oktober 2014

Deze week in de commissie algemeen beleid, financiën en begroting een eerste gedachtenwisseling gehouden over het Vlaamse ontwerpbegrotingsplan.  Dit was een primeur voor mij want in de senaat werden geen begrotingen meer behandeld, dat was het exclusieve domein van de Kamer.  Hier zullen we een aantal weken 'zoet' mee zijn.

Een kort overzichtje van de week startend op 29 september 2014

De eerste commissieweek : in Algemeen beleid, financiën en begroting was er een gedachtenwisseling over het jaarverslag 2013 van de expertencommissie voor overheidscommunicatie en in de commissie voor Brussel en de Vlaamse rand waren er een reeks vragen van collega's aan de bevoegde ministers Sven Gatz (Brussel) en Ben Weyts (Vlaamse rand).

Een kort overzichtje van de week startend op 22 september 2014

Maandag is het nieuwe parlementair jaar van start gegaan met een verklaring van de Vlaamse regering over de krachtlijnen van de begroting 2015.  In de plenaire van woensdag volgde dan de bespreking van de regeringsverklaring.  De ideologische tegenstellingen tussen meerderheid en oppositie werden in de verf gezet...

Een kort overzichtje van de periode 17 juni - 26 juli 2014

Gedurende deze periode waren er de eedafleggingen, zowel in het Vlaams Parlement als in de Senaat, de samenstellingen van de bureaus (ik zit voorlopig in het bureau van de Senaat) en de regeringsverklaring in het Vlaams Parlement, de bespreking en de stemming er over.  Nu is het officiëel reces.

 

SENAAT 2010 - 2014

 

Een kort overzichtje van de week startend op 28 april 2014

Het zit er op - deze legislatuur is officiëel ten einde.

Een kort overzichtje van de week startend op 21 april 2014

De week begon nog met een feestdag (Paasmaandag) maar dan volgde nog een zeer drukke rest van de week.  Dinsdag nog veel werk in de commissie Financiën en weer stemmen moeten leveren voor de goedkeuring van het verslag over de minimale dienstverlening die net voor Pasen met onze hulp in commissie gestemd is.  Het zorgde trouwens ook nog voor veel ambiance in de plenaire... Woensdag nog even ingevallen in justitie rond de naamgeving in de voormiddag en in de namiddag weer Financiën.  Het is niet fraai om te zien hoeveel er nog door gejaagd moet worden.  Donderdag dan de hele dag plenaire, om ook daar nog alles gestemd te krijgen.  Onderbroken met quaestuurvergadering, bureauvergadering, pensioenskasvergadering,... kortom alle instanties die nog voor de ontbinding één en ander moeten geregeld krijgen.  Ook de lijst met 'herzienbare' artikels van de grondwet nog goedgekeurd - weinig interessants... Zeer vermoeiende week : het door elkaar behandelen van vanalles en nog wat eist grote concentratie.

Een kort overzichtje van de week startend op 7 april 2014

Begin Paasreces - het laatste van deze legislatuur.

Een kort overzichtje van de week startend op 31 maart 2014

De commissie Financiën en Economische aangelegenheden heeft ook deze week een druke agenda.   Dinsdagnamiddag nog 2 boekdelen van het 'Wetboek van economisch recht' (waar Vande Lanotte veel van zijn energie in gestoken heeft) voor de kiezen gekregen : Intellectuele Eigendom en Betalings- en kredietdiensten.   Alsook nog een aantal wetsvoorstellen behandeld (sommigen zelfs nog maar juist gestart) die door de verschillende fracties als prioritair werden aangeduid.  Hierbij zat het voorstel van de MR over de minimale dienstverlening in het raam van opdrachten van openbare dienst en taken van algemeen belang.  Met wat kunst en vliegwerk, met 4 N-VA stemmen op het nippertje goedgekeurd :)  Ook woensdag nog gans de dag commissie Financiën en Economische aangelegenheden.  Donderdag weer heel de dag plenaire, met tussendoor nog wat commissievergaderingen om verslagen goed te keuren, zodat ook die punten nog kunnen afgehandeld worden.  Niet mooi, deze race om alles er door te jagen... 62 punten in het totaal op de agenda van de plenaire ! Maar voor Pasen is het in elk geval niet gelukt...

Een kort overzichtje van de week startend op 24 maart 2014

De week begon maandag met de werkgroep ruimtevaart : er was een speciale vergadering gewijd aan 50 jaar BIRA (Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie) met interessante uiteenzettingen.  Verder ook het werk van het adviescomité voor gelijke kansen het vermelden waard : gediscussieerd over de problematiek van genitiale verminking.  Een advies over een paar voorstelling is nodig. Naar gewoonte ook weer een goedegevulde agenda in Financiën en Economische Aangelegenheden.  In de plenaire stelde ik een mondelinge vraag over 'het ei van Van Rompuy' - de werken aan de Residence Palace.  Dit omdat die volgens het oorspronkelijke antwoord voltooid zouden moeten zijn tegen half april... niet dus.  Wel pers mee gehaald...

Een kort overzichtje van de week startend op 17 maart 2014

Als onderdeel van mijn kruistocht tegen onwerkbare vredegerechten, stelde ik deze week een vraag over het vredegerecht van Vilvoorde, want ook daar short er één en ander.

Een kort overzichtje van de week startend op 10 maart 2014

De commissie Financiën ging verder  met de behandeling van een aantal lopende dossiers.  Wat deze week bijzonder maakte is het bezoek van nobelprijswinnaar Englert aan de senaat.

Een kort overzichtje van de week startend op 3 maart 2014

Krokusreces, geen zittingen.

Een kort overzichtje van de week startend op 24 februari 2014

De herindustrialisering van Europa bleef op de agenda staan, en woensdag kon ik mijn meest recente wetsvoorstel inleiden : ik stel voor de centrale voor Kredieten aan particulieren uit te breiden en te versterken (minikredieten toevoegen, bepaalde andere schulden, enz) om zo mensen vlugger uit de ellende te halen.   In de plenaire bracht ik andermaal de situatie van het vredegerecht in Zaventem ter sprake... (met succes zou later blijken)

Een kort overzichtje van de week startend op 17 februari 2014

Ingesprongen in justitie deze week, wegens zieke collega's.  Daarnaast felle ideologische discussies gevoerd over de herindustrialisering van Europa in de commissie Financiën.

Een kort overzichtje van de week startend op 10 februari 2014

Deze week maar gedeeltelijk in het land geweest, want woensdagavond vertrokken naar de OVSE wintermeeting, als lid van de afvaardiging van de Senaat.  Wel nog deelgenomen aan de discussies rond genitiale verminking bij vrouwen in het Adviescomité voor gelijke kansen.

Een kort overzichtje van de week startend op 3 februari 2014

Nog een vraag in de commissie Financiën, ditmaar over hardware interventies op de systemen met e-services.  En in plenaire minister Labille ondervraagd over de verhoging van de Diabolotaks (de treinverbinding naar de luchthaven).  Ik vroeg hem of het contract met Northern Diabolo niet moest worden herbekeken...  Niet, volgens hem...

Een kort overzichtje van de week startend op 27 januari 2014

Verder gediscussiëerd over afschaffing maaltijdchecks, wijziging in de wetgeving rond de alimentatievorderingen en wijziging rond giften van voedsel.  Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Een kort overzichtje van de week startend op 20 januari 2014

Deze week een vraag in commissie over de Mobib abonnementen en de compensaties bij vertragingen.

Een kort overzichtje van de week startend op 13 januari 2014

Deze week leek heel erg op de vorige.  In Financiën een aantal vragen behandeld, maar geen van mij.  Ook nog discussie gehad in het bureau van de gemengde commissie voor de hervorming van de fiscaliteit : wat wordt nu de finaliteit van dit werk ?  Ideologische tegenstellingen bepaalden de debatten... of wat had je gedacht...  In plenaire een vraag gesteld over de controle op consumentenkrediet.

Een kort overzichtje van de week startend op 6 januari 2014

Nog niet zo heel veel activiteit deze week, toch niet in de commissie Financiën en Economische Aangelegenheden.  Wel bedrijfsbezoeken gedaan deze week, zeer interessant.

Een kort overzichtje van de week startend op 23 december 2013

Start van het Kerstreces, tot 5 januari.

Een kort overzichtje van de week startend op 16 december 2013

Weer veel plenaire vergaderingen, naar gewoonte de laatste werkweek van het jaar.  O.a. de volkslening, het eenheidsstatuut, de programmawet en de diverse bepalingen moesten er nog door.

Een kort overzichtje van de week startend op 9 december 2013

We naderen het einde van het kalenderjaar en daar zijn de ontwerpen van de programmawet en de diverse bepalingen weer.  Veel werk in de commissie Financiën en Economische Aangelegenheden deze week.

Een kort overzichtje van de week startend op 2 december 2013

De switch in Institutionele Aangelegenheden is gebeurd : vanaf deze week behandelt de senaat het andere pakket, met als hoofdbrok de aanpassing van de financiëringswet.  Veel vergaderingen van deze commissie bijgewoond dus, daar dit op mijn bordje terecht gekomen is.  Daarnaast hoorzittingen gehad rond het voorstel van de Open-VLD rond afschaffing van (papieren) maaltijdchecks.

Een kort overzichtje van de week startend op 25 november 2013

Het onderwerp in de gemengde commissie deze week was indirecte fiscaliteit en milieufiscaliteit.  Voor de rest was het een week vol plenaire vergaderingen omdat het eerste pakket van de zesde staatshervorming gestemd moest worden.  (Tegelijkertijd met het stuk behandeld in de Kamer, zodat er nadien geswitcht kon worden).  Wij behandelden : de hervorming van de senaat, gelijktijdigheid van de verkiezingen, de constitutieve autonomie en de gezamelijke decreten.

Een kort overzichtje van de week startend op 18 november 2013

Ook deze week was er 's maandags een bijeenkomst van de gemengde commissie over de fiscale hervorming : thema deze week was de vermogensfiscaliteit.  De gekregen informatie was interessant, maar zat niet noodzakelijk op dezelfde golflengte.  Verder nog twee vragen gesteld in de commissie Financiën en Economische Aangelegenheden : respectievelijk over de kostprijs van een btw-verlaging voor electriciteit en over extra ambtenaren voor de dossiers van fiscale regularisatie.

Een kort overzichtje van de week startend op 11 november 2013

Een zeer korte werkweek, wegens twee feestdagen (maandag en vrijdag).  Begonnen met de bespreking van een resolutie tegen geweld op vrouwen.  Nadien zeer veel uren geklopt in de commissie Institutionele Aangelegenheden.  Dinsdag zelfs tot 22.30 u...

Een kort overzichtje van de week startend op 4 november 2013

Deze week veel vragen geagendeerd in de commissies - van mij was er één over de rapportering over projecten bij de spoorwegen.  Daarnaast 's maandags in de gemengde parlementaire commmissie voor fiscale hervormingen waren er een hele rits hoorzittingen over vennootschapsfiscaliteit en dinsdag stond de 6de staatshervorming op de agenda in de commissie Institutionele Aangelegenheden.  Er werd begonnen met de aanwijzingen van de rapporteurs, wat al voor discussie zorgde...  De plenaire donderdag begon met de in memoriam voor Wilfried Martens.

Een kort overzichtje van de week startend op 28 oktober 2013

Herfstvakantie - geen vergaderingen.

Een kort overzichtje van de week startend op 21 oktober 2013

Een min of meer normale werkweek : de commissie financiën heeft een aantal nieuwe voorstellen laten inleiden, na nieuwe prioriteiten te hebben opgevraagd bij de verschillende fracties.  In plenaire stelde ik een mondelinge vraag over het geld dat de federale politie vorig jaar kreeg uit de VS voor hun medewerking in het oplossen van een grote internationale zaak.  Dit geld kwam niet hen ten goede, maar ging in de algemene middelen om de put daar wat meer te dempen....

Een kort overzichtje van de week startend op 14 oktober 2013

Op maandag en dinsdagvoormiddag was er de interparlementaire ruimtevaartconferentie die dit jaar in België doorging.  Dinsdagnamiddag was er een speciale plenaire met de regeringsverklaring door Di Rupo.  Op donderdag was er geen plenaire, omdat de Kamer nog niet opnieuw het vertrouwen gegeven had aan de regering....

Een kort overzichtje van de week startend op 7 oktober 2013

Twee plenaires deze week : ééntje op dinsdag met de installatie van het bureau en een normale op donderdag.

Een kort overzichtje van de week startend op 30 september 2013

Deze week geen commissievergaderingen - nog even afwachten voor de officiële start van het nieuwe werkjaar volgende week.

Een kort overzichtje van de week startend op 23 september 2013

Heel de week bijeenkomsten van de commissie Institutionele aangelegenheden : maandagnamiddag, dinsdagvoor- en namiddag, woensdag voor- en namiddag en donderdagvoor- en namiddag werden besteed aan de hervorming van de senaat.  Bizarre vaststelling was wel dat de personeelsaangelegenheden hier niet geregeld worden : dit komt later aan beurt in het bureau van de senaat bij de aanpassing van het reglement.

Een kort overzichtje van de week startend op 16 september 2013

Ook deze week was er al activiteit in het Parlement : woensdag waren er een reeks hoorzittingen in de gemengde commissie voor de fiscale hervormingen.

Een kort overzichtje van de week startend op 9 september 2013

Het eerste onderdeel van de Senaat dat terug activiteit vertoont, is de werkgroep Ruimtevaart.  Half oktober heeft in ons Parlement de jaarlijkse interparlementaire ruimtevaartconferentie plaats, na Polen verleden jaar en voor Frankrijk volgend jaar.  Er was dus nog wat voorbereidingswerk, dat donderdag in goede banen geleid is.

Zondagavond 21 juli 2013 - het reces begint

Na de drukke weken, hoog tijd om andere oorden op te zoeken en nieuwe energie op te doen...

Een kort overzichtje van de week startend op 15 juli 2013

De laatste werkweek van dit parlementaire jaar, met plenaires op woensdag, donderdag voor- en namiddag.  Niet meer op vrijdag, alhoewel voorzien, maar de 37 te stemmen ontwerpen en voorstellen zijn 'op een drafje' afgehandeld.  Of dit nu echt legistiek werk van niveau is, durf ik te betwijfelen.  We behandelden de diverse bepalingen, de hervormingen van de Spoorwegen, een hoop resoluties behandeld in de commissie Buitenlandse, het verslag van een werkgroep uit Sociale Zaken, één van de DNA databanken door collega Inge Faes gevraagd, de invoering van een familie- en jeugdrechtbank, en nog wat andere onderwerpen...  En, voor mij belangrijk, tijdens de vergadering van woensdag werd ik aangeduid als Quaestor.  Dit ter vervanging van Louis Ide, die eerste ondervoorzitter van de Senaat wordt, nu Danny Pieters uit het halfrond verdwenen is, door zijn benoeming als vice-rector aan de KUL;

Een kort overzichtje van de week startend op 8 juli 2013

Deze week was de plenaire vergadering op woensdag, zodat de Vlamingen op donderdag 11 juli hun nationale feestdag konden vieren.  Vermeldenswaard zijn de hoorzitting op maandag in de gemengde commissie en de 2 vragen voor uitleg die ik in financiën kon stellen aan staatssecretaris Bogaert, o.a. over computergestuurde dossierselecties bij de belastingen.

Een kort overzichtje van de week startend op 1 juli 2013

Een beetje een rare week, met de extra plenaire met de mededeling van de regering over de troonsafstand van Albert II.  Daardoor vervielen ook een aantal commissievergaderingen.  De commissie financiën vergaderde uitzonderlijk op maandag o.a. over de wijziging in fiscale regularisatie en de invoering van sociale regularisatie, waar wij toch een aantal fundamentele bedenkingen bij hadden.   Ook de wijziging rond de Mifid regels werd al toegelicht door staatssecretaris Crombez.

Een kort overzichtje van de week startend op 24 juni 2013

De programmawet stond op de agenda.  Verder heb ik een deel van de commissievergaderingen gemist, doordat ik naar de Raad Van State moest voor de zaak van Zaventem.  's Woensdags was er een hoorzitting met de voorzitter van de afdeling fiscaliteit en parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën in de gemengde commissie.  Doordat de programmawet nog niet gestemd was in de Kamer in het begin van de week, waren er bijkomende commissievergaderingen op donderdag, waarvoor de plenaire geschorst is.  De N-VA heeft dan nog geprobeerd een stunt uit te halen door een bijkomende tekst van staatssecretaris Crombez als amendement in te dienen, maar hij is zelf komen pleiten om zijn tekst weg te stemmen....

Een kort overzichtje van de week startend op 17 juni 2013

Deze week ben ik nog eens teruggekomen op de problematiek van het vredegerecht in Zaventem, daar zou nu toch schot in komen.  In de plenaire van donderdag ondervroeg ik minister Turtelboom over het aantal seponeringen van dossiers over vermoedens van fraude aangebracht door de CFI.

Een kort overzichtje van de week startend op 10 juni 2013

De nieuwe gemengde commissie is bijeengekomen over haar huishoudelijk reglement ... Verder was er een interessante discussie in de werkgroep Ruimtevaart over de afstemming van de opleidingen op de noden van de industrie en de research.

Een kort overzichtje van de week startend op 3 juni 2013

Deze week weer een aantal vragen om uitleg gesteld : 2 vragen aan minister Labille o.a. over de taalregeling in de stations - wat een heel lang antwoord opleverde - , en een paar aan minister Chastel naar aanleiding van zijn beleidsplan voor administratieve vereenvoudiging.  Verder was er de aanvang van bespreking van het wetsvoorstel rond wederverkoop van tickets en de oprichting van een nieuwe gemengde parlementaire commissie (Kamer en Senaat samen) belast met de fiscale hervorming.  Hiervan ben ik ondervoorzitter geworden.

Een kort overzichtje van de week startend op 27 mei 2013

Deze week dinsdag en woensdag de Belgische senaat vertegenwoordigd op een OESO vergadering in Parijs.  Dus geen commissiewerk deze week.  Wel zeer interessante vergadering geweest - zie ook blog.

Een kort overzichtje van de week startend op 20 mei 2013

Alweer een week die begon met een feestdag - deze periode van het jaar is daarvoor gekend.  In het adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen was er een hoorzitting met iemand van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen.  In de commissie financiën kwam minister Geens langs voor een discussie over de voorstellen rond de vrijstelling van roerende voorheffing (waaronder het mijne), en de volkslening en de plannen van de regering op dit punt.  Er is nog lang geen witte rook.  In de plenaire ondervroeg ik staatssecretaris Wathelet over de eventuele verhuis van JetAirways naar Amstelveen - veel wijzer heeft hij mij niet kunnen maken.

Een kort overzichtje van de week startend op 13 mei 2013

Voornaamste feit deze week is dat ik opnieuw een vraag in plenaire gesteld heb : ik ondervroeg Johan Vande Lanotte over de achterstallige kredieten van de particulieren : hoe hij de situatie inschatte en welke maatregelen hij voorziet.

Een kort overzichtje van de week startend op 6 mei 2013

Opnieuw een korte week, ditmaal maar 3 werkdagen, want vrijdag had het parlement een brugdag en waren de gebouwen gesloten.  Ook geen plenaire vergadering deze week.  Alleen wat activiteit in de commissie financiën : op dinsdag was er een interessante uiteenzetting over de gevolgen van het nieuwe boswetboek in Brazilië door een afvaardiging van de Braziliaanse Senaat.   Woensdag gingen we dan verder met de bespreking van de uitbreiding van de bevoegdheid van het CFI tot extremisme.  Een voorstel waar wij als N-VA fractie toch wel wat op- en aanmerkingen bij hebben.

Een kort overzichtje van de week startend op 29 april 2013

Een week onderbroken door een officiële feestdag.  Dinsdag in financiën eindelijk minister Geens 'bereid gevonden' om op een hele lange lijst vragen te antwoorden, waaronder een aantal van mij over Mifid beleggersprofielen en het stopzetten van het Stimer project.  Dit laatste is het zoveelste voorbeeld van een mislukt project van de overheid.  Donderdag hadden we zowel in de voor- als in de namiddag plenaire vergadering.  Dank zij een N-VA amendement werd er nog een technische fout uit het wetsvoorstel van de klokkenluidersregeling gehaald - waarvoor we van op het gestoelte bedankt werden door Wouter Beke :)

Een kort overzichtje van de week startend op 22 april 2013

In binnenlandse zaken kwam minister Turtelboom haar visie op een aantal wetsvoorstellen geven - zo kon de regeling voor de klokkenluiders dan ook eindelijk gestemd worden in de commissie.  In financiën was er de bespreking van de geëvoceerde wet op de de VZW's.  De tekst kon ten goede gewijzigd worden.  De N-VA had nog een paar bijkomende amendementen ter verbetering ingediend, maar die werden meerderheid tegen oppositie verworpen - wat de gebruikelijke gang van zaken is tegenwoordig.

Een kort overzichtje van de week startend op 15 april 2013

 Vijf vragen voor uitleg gesteld deze week, (sommigen ervan zijn al ingediend in februari ) over uiteenlopende onderwerpen : fraude met internetbankieren, ICT voorwaarden voor pilootfase van biometrische paspoorten, en het Residence Palace project - de nieuwe werkruimte voor Herman Van Rompuy.  Met deze laatste vraag heb ik de pers gehaald.  Dinsdagnamiddag waren er nog hoorzittingen in financiën rond de redderskaart (een voorstel van mijn collega Inge Faes).  Ook de werkgroep ruimtevaart kwam nog bijeen.

Een kort overzichtje van de week startend op 1 april 2013

Begin van het paasreces tot 12 april.

Een kort overzichtje van de week startend op 25 maart 2013

Maandag was het de tweede dag van de workshop van de Europese interparlementaire ruimtevaartsconferentie.  Dinsdag was er voor het eerst sinds lange tijd weer activiteit in de commissie Institutionele Aangelegenheden : alle wetsvoorstellen die van ver of van dichtbij te maken hebben met de hervorming van de Senaat zijn ingeleid door de indieners.  Er zijn rapporteurs aangeduid en sommige voorstellen werden ingetrokken - het ging hier over vroegere voorstellen van de meerderheidspartijen.  Meer is er wel niet gebeurd... In financien waren er tenslotte hoorzittingen naar aanleiding van de voorstellen voor wijziging van de wet over alimentatievorderingen.

Een kort overzichtje van de week startend op 18 maart 2013

In de commissie financiën gestart met de bespreking van 2 ideologisch geladen voorstellen van de PS : één rond de sluiting van levensvatbare bedrijven (naar aanleiding van het Mittal verhaal in Luik) en een resolutie rond de herindustrialisering van Europa.  In binnenlandse zaken waren er hoorzittingen rond het 'klokkenluiders' voorstel.

Een kort overzichtje van de week startend op 11 maart 2013

Deze week opnieuw een vergadering van de werkgroep Ruimtevaart : de workshop komt dichtbij !  In financiën de inleiding gegeven van ons/mijn voorstel over een algemene vrijstelling voor inkomsten uit sparen en beleggen.  Het was goed dat we ook in dit debat met een eigen visie naar voren konden komen.

Een kort overzichtje van de week startend op 4 maart 2013

Een drukke week : op maandag al een werkbezoek met de commissie Financiën aan Euronext, de Brusselse beurs.  Het was een interessant bezoek - deze wereld is ook drastisch gewijzigd de jongste jaren.  Geen druk heen en weer geren op de vloer meer, maar des te meer computerschermen die de zaken 24/7 opvolgen.  Dinsdagmiddag een vergadering van de werkgroep Ruimtevaart ter voorbereiding van het eerste deel van interparlementaire ruimtevaartconferentie : een workshop op 25 maart in Transinne/Redu.  Daarna eindelijk twee vragen voor uitleg kunnen stellen aan minister Labille.  Woensdag begonnen met de besprekingen over mededinging, die collega Sabine Vermeuelen voor ons op zich neemt.

Een kort overzichtje van de week startend op 25 februari 2013

In binnenlandse zaken stonden voorstellen rond een federale klokkenluidersregeling (in Vlaanderen is dit al geregeld) op de agenda, alsook een voorstel rond betere identificatie- en bescherming van hun persoonlijke levensfeer van politieagenten in actie.  In Financiën was er een eerste discussie rond voorstellen over wijzigingen bij de dienst voor alimentatievorderingen (Davo).  Wordt ongetwijfeld vervolgd...  In plenaire een vraag gesteld rond het schandaal met paardenvlees.

Een kort overzichtje van de week startend op 18 februari 2013

Deze week het volgende luik van het investeringsplan van de NMBS groep : een vergadering met minister Labille over zijn visie over het plan.  Het was bij momenten een pittige discussie.. Woensdagavond naar Wenen vetrokken voor de OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa), waar ik één van de 3 afgevaardigde senatoren ben.  (Samen met Marie Arena van de PS en Gerard Deprez van de MR).

Een kort overzichtje van de week startend op 11 februari 2013

Krokusvakantie - geen vergaderingen van de week.

Een kort overzichtje van de week startend op 4 februari 2013

Dinsdagmorgen was er een uiteenzetting over het investeringsplan 2013 - 2025 van de NMBS groep in een gezamelijke commissie met de Kamercommissie van infrastructuur.  Op de middag was er een voorbereidende vergadering voor de wintersessie van de OVSE.  Op woensdag was er een interessante hoorzitting in de commissie financiën, naar aanleiding van een wetsvoorstel van de PS ter bevordering van maatschappelijk verantwoord investeren.  Onverwacht was dat de directeur van de Triodosbank de grootste tegenstander was van het voorstel :)

Een kort overzichtje van de week startend op 28 januari 2013

Heel de week door koorts moeten wegblijven van alle commissievergaderingen en de plenaire.  Nog meer collega's ziek maken was echt geen optie...

Een kort overzichtje van de week startend op 21 januari 2013

Dinsdagmorgen de commissies gemist, door de zitting van de raad voor verkiezingsbetwistingen die de klacht van N-VA Zaventem behandelde.  In de namiddag was er een discussie met minister van werk Monica De Coninck over een wetsvoorstel van de PS.  Niet dat de discussie ergens toe geleid heeft...  Woensdagmorgen had ik een vraag om uitleg bij Johan Vande Lanotte over zijn wetboek 'Economisch Recht'.  Het antwoord was nuttig want nu hebben we inzicht in het geheel, de manier van werken en de tijdslijn.  Het is altijd leuk als een vraag ook een nuttig antwoord krijgt.

Een kort overzichtje van de week startend op 14 januari 2013

In de commissie financiën was er een inleidende uiteenzetting over het voorstel tot volkslening in het bijzijn van minister Vanackere.  Leuk was achteraf om te horen dat de meerderheid hier toch nog niet helemaal uit is : wij in de senaat kregen duidelijk andere accenten te horen dan de kamercollega's van minister Vande Lanotte.  Niets nieuws onder de zon...

Ook werkgroep ruimtevaart : voorbereiding van de workshop in maart in het kader van het voorzitterschap van de interparlementaire conferentie.

Een kort overzichtje van de week startend op 7 januari 2013

Een redelijk kalme week om het nieuwe jaar mee te starten.  In de commissie financiën een hele hoop hoorzittingen rond een wetsvoorstel van de SPa rond successierechten.  Veel discussie en veel verschillende meningen.  Niet een voorstel dat er vlotjes gaat doorrollen...

Donderdag in plenaire nieuwe collega's gekregen, ook in eigen rangen.  Lies Jans en Wilfried Vandaele zijn onze nieuwe gemeenschapssenatoren, ter vervanging van Liesbeth Homans en Bart De Wever die dit niet langer konden zijn wegens hun functies in Antwerpen.

Een kort overzichtje van de week startend op 24 december 2012


Start van het Kerstreces, tot 6 januari.

Een kort overzichtje van de week startend op 17 december 2012

 De laatste week voor het reces, naar goede - of beter slechte - gewoonte, weer een zeer hectische week.  Programmawet, diverse bepalingen, dringende bepalingen,... Verschillende plenaires, daar er telkens als de kamer over iets gestemd heeft er een deel door de senaat kan gejaagd worden.  Veel te weinig tijd om alles in detail te lezen en voor te bereiden, maar dit is alleen voor ons een probleem, zoals Huub terecht opmerkte : wij zijn de enigen die moeten nadenken over ons stemgedrag.  In de commissies heb ik de meeste discussies laten voorbijgaan, maar tijdens de plenaire heb ik ons stanpunt nog eens goed in de verf gezet, wat uitmondde in een bij wijlen bitse discussie met Hendrik Bogaert.  Ik heb onze punten gemaakt... :)

In de plenaire van woensdag stelde ik nog een vraag aan staatssecretaris Bogaert over de acties van de douaniers op de luchthaven.

Een kort overzichtje van de week startend op 10 december 2012

Deze week was er het evenement 'Vredesvrouwen' in het halfrond van de senaat.  Ik heb, als lid van het adviescomité Gelijke Kansen, aan twee dames een oorkonde overhandigd.  En in de commissie financiën heb ik gevraagd of de nieuwe minister ook nog werkt met managementplannen en waar ze dan wel te vinden zijn.  Er is blijkbaar een 5-jarenplan, maar het staat niet on-line.  Iets minder openbaar bestuur dan bij voorganger Reynders...

Een kort overzichtje van de week startend op 3 december 2012

 Deze week wordt mijn wetsvoorstel verder besproken, ik krijg weerwerk van de minister.  Al geeft hij toe dat hij het blijkbaar toch niet helemaal op de radar had...  Hij dacht dat alles in zijn economisch wetboek staat, maar ik heb nog even het verschil in de verf gezet : de mogelijkheid tot buitengerechtelijke groepsvordering in een geschillenkamer.  Hij ging het nog eens bekijken....

Een kort overzichtje van de week startend op 26 november 2012

Deze week een extra plenaire op maandag, om die stukken af te handelen die verleden week moesten schuiven voor de regeringsverklaring.  Na de gewone plenaire op donderdag is er vrijdag nog een speciale vergadering over het verdrag van Istanbul.  Deze kende een voorbereiding in het adviescomité voor gelijke kansen op dinsdag.

Een kort overzichtje van de week startend op 19 november 2012

Deze week ook weer een ongewone planning : geen plenaire op donderdag, wel één op woensdag, met als onderwerp de regeringsverklaring... De discussies over het statuut van de betalingsinstellingen wordt afgehandeld en de voorbereiding van de resolutie in verband met de Franse accijnsverhoging voor de Belgische brouwers wordt ook verdergezet.  Ik heb bovendien een vraag om uitleg aan staatssecretaris voor de Regie Der Gebouwen Verherstraeten over de huisvestingsproblematiek van het vredegerecht in Zaventem. En, last but not least, mijn wetsvoorstel over de samenvoeging van ombudsdiensten om also een buitengerechtelijke groepsregeling toe te laten staat geagendeerd en wordt ingeleid.

Een kort overzichtje van de week startend op 12 november 2012

 Een korte week deze week, zonder plenaire.  Het parlement is immers gesloten op donderdag en vrijdag (dag van de dynastie & brugdag).  's Woendags staan er in financiën wel belangrijke thema's op de agenda, voor inleidingen.  Het gaat over het statuut van betalingsinstellingen en instellingen voor electronisch geld en over het wetsontwerp fiscale en financiële bepalingen.  Volgende week gaan we hiermee verder...

Een kort overzichtje van de week startend op 5 november 2012

Twee dingen die het noteren waard zijn deze week.  Dinsdag was er een hele interessante uiteenzetting in de werkgroep Ruimtevaart over Small Missions (kleine sattelieten) en CubeSats : dit zijn hele kleine sattelieten van 10 kubieke centimeter.  Ons land blijkt hier zeer goed in te zijn...  Leerrijk.  Donderdag had in een vraag in plenaire over de E-box.  Dit is een electronische box per burger die in de toekomst een hele hoop documenten zou kunnen bevatten.  Belangrijk is het 'zou kunnen', want een aantal ministeries hebben nog koudwatervrees...

Een kort overzichtje van de week startend op 29 oktober 2012

Deze week is het herfstreces - geen zittingen dus.

Een kort overzichtje van de week startend op 22 oktober 2012

 Ook deze week in veel commissies alleen maar vragen.  Ik had een vraag aan minister Magnette over de overweg in Ternat op de N285, een dossier dat mij door de locale afdeling was doorgespeeld.  Weinig afgewerkte voorstellen leidt dan ook tot een weinig zwaar beladen agenda in de plenaire....

Een kort overzichtje van de week startend op 15 oktober 2012

 Het is niet omdat er verkiezingen op lokaal niveau waren in het weekend dat de senaat niet doorwerkt.   Alhoewel, alleen vragen in de commissie Financiën van de week...  Wel twee van mij, allebei voor staatssecretaris Whatelet van mobiliteit en over mijn geliefde stokpaardjes : 1) DIV - tegenstrijdige communicatie (nog maar eens) en 2) opsporen van onverzekerde voertuigen - mogelijkheid om ANPR cameras te gebruiken...

Een kort overzichtje van de week startend op 8 oktober 2012

We gaan terug van start.  Met weliswaar een hele lichte agenda deze week (iedereen heeft blijkbaar andere dingen te doen een week voor de gemeenteraadsverkiezingen).  In plenaire alleen de benoeming van het bureau (keert jaarlijks terug) en een in memoriam voor Guy Spitaels.  Wij, N-VA ers krijgen een nieuwe collega tijdens de plenaire op dinsdag 9 oktober : Sabine Vermeulen uit Deinze komt Luc Sevenhans vervangen.

Een kort overzichtje van de week startend op 17 september 2012

Alhoewel we officiëel nog niet herstart zijn, is er een bijeenkomst van de werkgroep Ruimtevaart.  Een vrij interessante discussie om na te gaan of de opleidingen rond ruimtevaart beantwoorden aan de noden van de industrie en de wetenschappelijke wereld.

Donderdagavond 20 juli 2012 - het reces begint.

 Geniet van de zomer...

Een kort overzichtje van de week startend op 16 juli 2012

De laatste week parlementair werk van dit zittingsjaar - en nog een heel drukke agenda.  Ongebruikelijk waren de avondzittingen van de commissies op woensdagavond : dit was nodig omdat we in commissie niet kunnen stemmen over een wetsontwerp dat overkomt van de kamer en daar nog niet gestemd is in plenaire.  Die plenaire was woensdagnamiddag, met stemmingen vanaf 17.00 u, dus konden wij in commissie stemmen vanaf 19.00 u.  Ik had vooral veel werk in de commissie Financiën en Economische zaken : covered bons, effectisering, diverse bepalingen energie en microkredieten.  Bij dit laatste wetsontwerp hebben we nog amendementen ingediend om inderdaad de consument beter te beschermen : namelijk het verplicht registreren van deze kredieten.  Maar, er was geen plaats voor inhoudelijke verbetering, het moest en zou gestemd worden.  (Als er een amendement wordt goedgekeurd in de Senaat, moet het immers terug naar de Kamer, en wegens reces was dat geen optie)  Dit toont aan waar de ware interesses liggen :(

Een kort overzichtje van de week startend op 9 juli 2012

Weer twee volle dagen plenaire deze week : de tweede lading wetsvoorstellen rond de staatshervorming wordt er deze week doorgejaagd, met als hoofdmoot de 'ontdubbeling' van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde.  Met als cynisch tussenvoegsel de Vlaamse feestdag op 11 juli... Veel te feesten valt er jammer genoeg niet met deze akkoorden.

Een kort overzichtje van de week startend op 2 juli 2012

Een drukke week, met ook een paar 'achtergrond' vergaderingen om bepaalde domeinen beter te leren kennen.  (O.a. ruimtevaart en Verenigde Naties)  Daarnaast commissies Financiën (collectief beheer van beleggingsportefeuilles), Binnenlandse en vervangen in Institutionele Aangelegenheden.  In Financiën nog een amendement ingediend om er voor te zorgen dat de beleggers in 'de taal van de streek' prospectussen zouden kunnen krijgen, maar  verworpen met de redenering dat dit een te grote kostprijs zou kunnen betekenen voor de banken... Eén van de pijlers was anders consumentenbescherming... weten waar het over gaat, lijkt me dan een basisprincipe...

Een kort overzichtje van de week startend op 25 juni 2012

Nog steeds veel werk in de commissie Institutionele hervormingen, waar ik af en toe als plaatsvervanger van dienst ben.  De volgende lading 'diverse bepalingen' komt er ook weer aan.  Er was een vergadering van de werkgroep Ruimtevaart, ter voorbereiding van de ESA ministerraad in het najaar en ik had een vraag in commissie over de Regie der Gebouwen en hun doelstellingen in hun milieucharter.

Een kort overzichtje van de week startend op 18 juni 2012

Twee volledige dagen plenaire deze week : o.a. met de bespreking van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en de financiering van Brussel.  Daarnaast in de commissie Financiën nog een poging gedaan om vooruitgang te boeken rond alle wetsvoorstellen rond mobiele telefonie...  De plenaire vergaderingen gaven aanleiding tot soms bitse debatten.

Een kort overzichtje van de week startend op 11 juni 2012

 De week begonnen met invallen in de commissie Institutionele aangelegenheden.  Deze commissie vergadert nagenoeg alle dagen deze week.  In Financiën kwam Magnette de programmawet toelichten.  Daarna ondervroeg ik hem nog over de taken van de 'hoge vertegenwoordiger voor het ruimtevaartbeleid'.  Later op de dag kwam Vanackere nog zijn stuk van de programmawet uiteen zetten.

Een kort overzichtje van de week startend op 4 juni 2012

In de commissie Financiën verdere bespreking van 'Una-Via'. In de andere vergadering van de commissie een discussie gehad over het advies van het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) rond twee wetsontwerpen over mobiele telefonie.

Een kort overzichtje van de week startend op 28 mei 2012

 Een vraag om uitleg in Binnenlandse Zaken en in Financiën komt collega Inge Faes ons bijstaan bij de evocering van het Una-Via principe, een zéér juridisch dossier....

Een kort overzichtje van de week startend op 21 mei 2012

Deze week een eerste uiteenzetting gekregen over het 'infrastructuurplan Horizon - 2015' van de FOD Financën.  In de commissie Binnenlandse Zaken het verslag besproken van een aantal voorstellen die in behandeling waren en die gaan overgeheveld worden naar Institutionele Aangelegenheden - de voorstellen in verband met 'inspraak van de kiezer' en 'kiezersbedrog'.

Een kort overzichtje van de week startend op 14 mei 2012

 Andermaal een korte werkweek - met een lang weekend naar aanleiding van Ons Heer Hemelvaart.  In de commissie Financiën nog een vraag gesteld over de voorziene werken aan een GEN station : Zottegem.

Een kort overzichtje van de week startend op 7 mei 2012

Dinsdag in Binnenlandse Zaken werd een resolutie van Frank Boogaerts besproken over de verkoop van afgeschreven politiewapens.  Ze werd jammer genoeg niet aanvaard.  Op woensdag was er een gezamelijke vergadering met de Kamercommissies : dit naar aanleiding van een ontmoeting met een delegatie van de commissie Financiën van de Zwitserse Federale Kamers.  Er werd door de meerderheid een onvoorstelbare goednieuwsshow opgevoerd, waar ik/we toch enkele kanttekeningen bij gemaakt hebben.  Ook vervangen in Institutionele Aangelegenheden deze week, waar de besprekingen van de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde is begonnen.  Een uitspraak van staatssecretaris Wathelet gaf dan weer aanleiding tot een vraag in plenaire over het GEN.

Een kort overzichtje van de week startend op 30 april 2012

Een beetje een speciale week : dinsdag feest van de arbeid en officiële verlofdag.  Woensdagnamiddag vertrokken op missie in het kader van de OVSE : verkiezingsobservatie in Servië.

Een kort overzichtje van de week startend op 23 april 2012

Een week met vooral vragen in commissies.  In Binnenlandse Zaken zijn we begonnen aan de afronding van het werk van de werkgroep Mensenhandel : het uitbrengen van het verslag van de werkzaamheden.  Net als verleden week, stelde ik ook deze donderdag een mondelinge vraag in de plenaire : het onderwerp was zwartwerk bij de renovatiewerken aan het gerechtsgebouw in Mechelen.

Een kort overzichtje van de week startend op 16 april 2012

In de commissie Financiën en Economie vinden de hoorzittingen plaats over het consumentenkrediet.  Alle spelers komen aan bod en geven interessante toelichtingen over de stand van zaken, de plannen in de nabije toekomst en hun aanbevelingen.  Het voorliggende wetsontwerp wordt door geen van hen verdedigd, maar op het einde van de rit wordt het toch gehandhaafd door de PS.  Wordt vervolgd...

Een kort overzichtje van de week startend op 2 april 2012

Twee weken Paasreces.

Een kort overzichtje van de week startend op 26 maart 2012

Twee dagen voorzien voor plenaire vergadering om zowel de wet diverse bepalingen als de programmawet er door te krijgen.  Met een rotvaart worden de besprekingen afgehandeld, met bijna niemand in het halfrond.  Ongezien.

In de commissie Binnenlandse zaken is er verschil van mening ivm een advies dat moet uitgebracht worden aan de Europese commissie - het gaat over het gebruik en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers aan het Amerikaanse ministerie van Veiligheid.

Een kort overzichtje van de week startend op 19 maart 2012

Deze week komt Steven Vanackere voor het eerst vragen beantwoorden in de commissie en op mijn vraag over 'rente van hypothecair krediet' - die al dateert van december - meldt hij doodleuk dat ze eigenlijk voor Vande Lanotte is.  Dus heb ik nog geen antwoord.  In het adviescomité voor gelijke kansen krijgen we een uiteenzetting over de beleidsnota, maar niet van minister Milquet zelf, zij is verhinderd door de gevolgen van het busongeval in Zwitserland.  In de werkgroep Mensenhandel worden de aanbevelingen besproken en gestemd.  En de inleidende uiteenzettingen over de volgende wet 'diverse bepalingen' en de 'programmawet' vangen aan.  Tijdens de plenaire van deze week wordt de wijziging van artikel 195 gestemd.  Door een fout van de diensten is het verslag niet bij iedereen toegekomen en moet dit dus in de plenaire worden voorgelezen.  Collega's Anciaux en Delperez klaren de klus om de 81 pagina's voor te lezen, Anciaux aan gemiddeld 1 min 50 sec per pagine, Delpereze aan 1 min 20 sec.  Jammer genoeg wordt de wijziging meerderheid tegen oppositie wel goedgekeurd, kort voor middernacht.

Een kort overzichtje van de week startend op 12 maart 2012

De commissie Institutionele aangelegenheden komt voor het eerst samen - ik heb deelgenomen als vervanger.  Na de samenstelling van het bureau - wat tot nog toe niet gebeurd was - vangt de bespreking aan van de herziening van het fameuse artikel 195 van de grondwet.  In Financiën hervatten we de discussie over het consumentenkrediet - het blijkt dat het voorstel niet echt beantwoord aan de doelstellingen en er zullen hoorzittingen georganiseerd worden.  In Binnenlandse Zaken staat mijn vraag over het waterverbruik van brandweer en politie op de agenda.  De politie doet hier een betere job dan de brandweer, blijkt uit het antwoord.

Een kort overzichtje van de week startend op 5 maart 2012

In Binnenlandse Zaken een discussie over een wetsvoorstel rond klokkenluiders.  En in het adviescomité voor gelijke kansen een update over de laatste stand van zaken over de Arabische Lente met de ambassadeur van Tunesië en de eerste secretaris van de Egyptische ambassade.  Erg goed ziet het er toch nog niet uit voor de vrouwen...

Een kort overzichtje van de week startend op 27 februari 2012

Op de agenda van de commissie Binnenlandse Zaken stonden 36 vragen om uitleg - maar een kleine fractie ervan is behandeld.  In de commissie Financiën en Economie zijn we begonnen aan een discussie over consumentenkrediet naar aanleiding van een wetsvoorstel van de PS.  Alsook een wetsvoorstel over reglementering van 'beeldbewerking', meer gekend als fotoshoppen.  Boeiende discussies, maar we zijn er nog lang niet uit.

Een kort overzichtje van de week startend op 20 februari 2012

Geen binnenlandse zittingen wegen krokusverlof, maar wel een vergadering van de OVSE op donderdag en vrijdag.

Een kort overzichtje van de week startend op 13 februari 2012

Nog twee toelichtingen van beleidsnota's deze week : Servais Verherstraeten in Financiën over de Regie Der Gebouwen en Joëlle Milquet over Binnenlandse zaken.  Beiden op het zelfde ogenblik en bovendien nog samenvallend met een begrafenis waar ik naar toe ben gegaan :(.  Tijdens de plenaire een vraag gesteld aan Wathelet over de perikelen rond het nieuwe advies van Belgocontrol over het Uplace project in Machelen.

Een kort overzichtje van de week startend op 6 februari 2012

Sinds de voorzitterswissel in de commissie Financiën heb ik nu bijna steeds samenvallende commissies : Financiën en Binnenlandse op dinsdagmorgen.  Dit hield in dat ik kon gaan luisteren naar de uiteenzetting over de beleidsnota van vice-eerste minister Steven Vanackere, maar de uiteenzetting van Maggie De Block moest ik dus missen.  Ook nog een vraag om uitleg gesteld aan Wathelet over het opnieuw beschikbaar maken van de stand van zaken van de projecten van railinvest.  Woensdag de discussie over de beleidsnota 'overheidsbedrijven en wetenschapsbeleid' van Magnette verdergezet.  In de plenaire een vraag gericht aan de minister van Binnenlandse zaken over het onderzoek dat werd geopend tegen de anti-corruptiecel die een hele rits onderzoeken voert tegen top PS politici.  Milquet was er zelf niet, dus staatssecretaris Wathelet was de antwoorder van dienst...

Een kort overzichtje van de week startend op 30 januari 2012

Alleen Financiën deze week : op dinsdag de verderzetting van de discussie over de beleidsnota Economie, Consumenten en de Noordzee van Johan Vande lanotte en op woensdag was het de beurt aan het beleid van KMO's en Landbouw van Sabine Laruelle die zich trouwens erg boos maakte tegen zowel Open VLD-er Rik Daems als PS-er Louis Siquet en zei dat ze het allebei bij het verkeerde eind hadden in hun vragen en commentaar....

Een kort overzichtje van de week startend op 23 januari 2012

De beleidsnota's worden in een strak tempo toegelicht : op dinsdag Melchior Wathelet met Energie, leefmilieu en mobiliteit en op woensdag John Crombez met het beleid inzake de bestrijding van de fiscale fraude.

Een kort overzichtje van de week startend op 16 januari 2012

Op dinsdag kregen we in Binnenlandse Zaken een uiteenzetting van Hendrik Bogaert over zijn beleid omtrent ambtenarenzaken - tot mijn verbazing, grotendeels in het Frans !  Daarna in Financiën alvast de toelichting van Johan Vande Lanotte over zijn beleidsnota over economie, consumenten en Noordzee.  Er was echter geen tijd voor de volledige discussie... wordt vervolgd.

Een kort overzichtje van de week startend op 9 januari 2012

Eerste werkweek van 2012 - een redelijk rustige week, met vooral vragen in commissies, maar geen van mij deze week.

Een kort overzichtje van de week startend op 26 december 2011

Begin van het Kerstreces, geen vergaderingen tot 9 januari 2012.

Een kort overzichtje van de week startend op 19 december 2011

Zoals al aangekondigd : week van 'diverse bepalingen'.  De regering gebruikt deze wet om een hele hoop geplande wijzigingen er door te duwen : heel het pensioendossier (in sociale zaken) maar ook alle wijzigingen in aftrekken in Financiën.  We hebben een fout ontdekt in een datum door al het 'haast en spoed' werk, en ik heb er de kranten mee gehaald.  Door de fout gaat de wijziging in aftrek 10 dagen later in dan gepland...

Een kort overzichtje van de week startend op 12 december 2011

Een eerder kalme week in de commissies, de nieuwe ministers laten zich nog niet zien.  Dit liet tijd om mee te draaien in een aantal interne partijwerkgroepen o.a. over de pensioenen.   Maar ook stilte voor de storm, want volgende week is het 'diverse bepalingen' week.  De Kamer bespreekt de voorstellen deze week al en er zit één en ander aan te komen...

Een kort overzichtje van de week startend op 5 december 2011

Week van de regeringsverklaring... Het eerste optreden van Di Rupo in de senaat.

Een kort overzichtje van de week startend op 28 november 2011

Deze week een paar uitzonderlijke dingen op de agenda : donderdagvoormiddag een hoorzitting in de commissie Financiën en Economische aangelegenheden met Philippe Maystadt, de voorzitter van de Europese Investeringsbank over de 'Europese monetaire crisis en de crisis in de Eurozone'.  Vrijdag dan een vergadering van de werkgroep Ruimtevaart 'op verplaatsing'. Er was een discussie bij de ESA in Redu en daarna nog een bezoek aan het Euro Space Center.

Een kort overzichtje van de week startend op 21 november 2011

Op dinsdag een vraag gesteld in Binnenlandse Zaken aan minister Turtelboom over drugshonden op de luchthaven, dit naar aanleiding van een gesprek met de luchthavenpolitie eerder dit jaar.  En woensdag hoorzitting met Etienne De Callatay (gastdocent UCL) en met George Hübner, (hoogleraar ULG) in de commissie Financiën en Economie.  Tenslotte ook nog een vraaggesteld over de Kunstcollectie van Dexia - om juist te weten wie er nu eigenaar van is...

Een kort overzichtje van de week startend op 14 november 2011

Alweer een korte week, ditmaal met een feestdag op dinsdag 15 november.  In de commissie Financiën en Economie begonnen aan een reeks hoorzittingen over de Europese monetaire crisis en de crisis in de Eurozone.  Geluisterd naar Karel Lannoo, Eric De Keuleneer en André Sapir - volgende week komen er nog 2 aan de beurt.

Een kort overzichtje van de week startend op 7 november 2011

Een vierdagenweek, vrijdag 11 november is het Parlement gesloten.  In de commissie Binnenlandse Zaken waren de voorstellen rond politieke geloofwaardigheid en kiezersbedrog weer aan de orde (omtrent het opnemen van het laatste mandaat waarvoor men verkozen is).  Na wat over en weer gepraat werd er door de 'toekomstige' meerderheid besloten tot een technische werkgroep... die volgens ons volledig overbodig is.  In Financiën ging het zeer vlot over de quota van de lidstaten in het Internationaal Monetair Fonds (IMF).  Donderdag in plenaire een vraag aan staatssecretaris Schouppe gesteld over de sluitingsdagen van de DIV in de eerste helft van november.

Week startend op 31 oktober 2011

Deze week geen commissie- noch plenaire vergaderingen wegens herfstvakantie.

Een kort overzichtje van de week startend op 24 oktober 2011 

In de commissies meestal vragen, geen plenaire deze week.

Een kort overzichtje van de week startend op 17 oktober 2011

Deze week hoofdzakelijk samenstelling van de nieuwe commissiebureaus.  Collega Elke Sleurs wordt voorzitter van de commissie Sociale Zaken.

Een kort overzichtje van de week startend op 10 oktober 2011

Dinsdag 11 oktober was er de officiële openingsvergadering van het nieuwe parlementair jaar en meteen ook de vervanging van Danny Pieters als senaatsvoorzitter door Sabine De Bethune.

Woensdag 14 september 2011 - plenaire in het reces...

Door alle perikelen op de financiële markten, een speciale vergadering om een omzetting van een Europese richtlijn te stemmen en - nog belangrijker - een wijziging van de wet die de deelname aan het Europees stabiliteitsfonds regelt (European Financial Stability Facility)

Woensdagavond 20 juli 2011 - het reces begint.

Een kort overzichtje van de week startend op 11 juli 2011

De week begint met de Vlaamse feestdag - ik ben naar de receptie op het stadhuis van Brussel geweest en heb er naar de toespraak van N-VA-er Jan Peumans geluisterd in zijn rol van voorzitter van het Vlaams Parlement.

In de commissie Financiën was er nog een interessante hoorzitting over de problematiek van het belastingstelsel waaraan buitenlandse pensioenen, genoten door Belgen, worden onderworpen.  De besproken dossiers gingen over pensioenen uit Duitsland.

Een kort overzichtje van de week startend op 4 juli 2011

Een week met een aantal vragen in verschillende commissies : in Binnenlandse Zaken over fraude met identiteitskaarten.  De vraag kwam op na een bezoek aan de diensten van de luchtvaartpolitie.  In justitie een vraag over de opvolging van de dossiers van het CFI (Cel voor Financiële Informatieverwerking).  Vraag en antwoord werden opgepikt door de Tijd - zie startpagina.  In Financiën een vraag over het aantal gaslekken aan Paul Magnette - hier werd naar verwezen in Brussel Deze Week - en drie vragen aan Inge Vervotte : één over het rapport van het Rekenhof over de benoeming van ambtenaren en twee vragen over de NMBS.

In de werkgroep mensenhandel waren er andermaal een paar interessante hoorzittingen.

Een kort overzichtje van de week startend op 27 juni 2011

Een ietwat kalmere week.  De werkgroep mensenhandel leverde twee interessante hoorzittingen op met vertegenwoordigers van de 'Fight against organised crime' eenheid en met de International Organization for Migration.

In plenaire een vraag gesteld aan minister Vervotte over de herhaalde problemen met de bovenleidingen bij de spoorwegen.  Het filmpje staat bij de 'blikvangers' op de startpagina.  Ik volg dit verder op...

Een kort overzichtje van de week startend op 20 juni 2011

In de commissie Binnenlandse Zaken 3 wetsvoorstellen afgewerkt die donderdag in plenaire gestemd werden. Op één ervan - verlenging van geldigheidsduur van o.a. identiteitskaarten van 5 naar 10 jaar - heb ik mij als enige onthouden, op basis van technische argumenten.  Ik heb hiermee zelfs de kranten gehaald... (zie onder pers)

Verder was het week van de Programmawet.

Een kort overzichtje van de week startend op 13 juni 2011

Dinsdag bracht de werkgroep mensenhandel een bezoek aan het opvangcentrum Pag-Asa in Brussel (althans aan de kantoorgebouwen).  's Middags was er nog een hoorzitting in het comité van gelijke kansen met een onderzoekster aan de ULB ... Er is nog een zeer lange weg te gaan...

Dinsdagnamiddag boog de commissie Financiën zich met Etienne Schouppe in een actualiteitsdebat over Aviapartner.  3 commissieleden stelden vragen : Rik Daems, ikzelf en Johan Vande Lanotte.  Een aantal elementen uit dit dossier doen op zijn minst de wenkbrauwen fronsen.

In de plenaire op donderdag ondervroeg ik Didier Reynders over zijn ITC politiek.  We eindigden op een duidelijk verschil van mening - het filmpje (onder blikvangers) is de moeite !

Een kort overzichtje van de week startend op 6 juni 2011

'Hoogtepunt' van de week was de hoorzitting met de 4 CEO's van de NMBS-groep : Jannie Haek van de NMBS-holding, Marc Descheemaeker van de NMBS, Geert Pauwels van NMBS Logistics en Luc Lallemand van Infrabel.  Dichter bij een betere dienstverlening heeft deze hoorzitting ons nog niet gebracht, vrees ik...

Ook nog een aantal vragen om uitleg gesteld in de commissie Financiën : over het opvolgen van het managementplan van de FOD, de problemen met toegang tot Tax-on-Web voor niet-Belgen en over de resultaten van tax shelter voor audiovisuele producties.

In de werkgroep 'mensenhandel' waren er de eerste hoorzittingen.

Een kort overzichtje van de week startend op 30 mei 2011

Dit was een korte werkweek en zonder plenaire zitting, wegens Ons-Heer-Hemelvaart op donderdag.  Toch waren er nog belangrijke vergaderingen : de commissie Financiën ging van start rond het thema energie, en meer  in het bijzonder de 'Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050'.  En er was de eerste vergadering van de werkgroep Mensenhandel : een stand van zaken werd gegeven door de betrokken ministers of hun vertegenwoordigers.

Een kort overzichtje van de week startend op 23 mei 2011

In het adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen kregen we een (voorlopig) laatste update over de situatiein de Middellandse Zee-landen met betrekking tot de 'Arabische lente'. De commissie Financiën boog zich in de voormiddag over de reiswereld met een hoorzitting naar aanleiding van een wetsvoorstel van de CD&V. 's Namiddags werd de zoveelste ideologische discussie opgestart naar aanleiding van een document van Europa : 'de hervorming van de EU-staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang.' Wordt vervolgd...

Een kort overzichtje van de week startend op 16 mei 2011

Ik heb een vraag gesteld in Financiën over het jaarverslag van de Fiscale Bemiddelingsdienst, meer bepaald over de afhandeling van de BTW dossiers.  Er was een dubbele handicap : kennis & taal.  Er is nu blijkbaar een BTW ambtenaar die in dienst gaat treden op 1 juni.  Verder werd in Financiën het domein 'telecom' aangesneden, meer bepaald de mobiele telefonie.  We zijn gestart met een hoorzitting, waarop ongeveer alle spelers hun standpunt mochten toelichten.

In het adviescomité voor gelijke kansen kwamen de journalisten aan de beurt : Jan Leyers en Nicolas Willems lieten hun licht schijnen over de situatie rondom de Middellandse Zee.

Een kort overzichtje van de week startend op 9 mei 2011

De voornaamste feiten van de week : in de commissie Binnenlandse Zaken werd de werkgroep 'Mensenhandel' terug samengesteld.  De N-VA heeft twee vertegenwoordigers, waarvan 1 de voorzitter is.  Inge Faes wordt de voorzitter en ik ben de andere N-VAer van dienst.

In de commissie Financiën kregen we een inleidende uiteenzetting door de voorzitter over het jaarverslag van de Cel voor Financiële Informatieverwerking.  Ik ben nadien in mijn pen gekropen voor een vraag om uitleg te schrijven aan de minister van justitie, want de samenwerking is zéér belangrijk.  In de namiddagzitting van de commissie waren er een hele rits hoorzittingen omtrent auteursrechten en internet. Ik moet zeggen dat alles toch nog niet heel helder is....

De plenaire was gedenkwaardig door de commotie rond het in overweging nemen van een wetsvoorstel over amnestie.

Een kort overzichtje van de week startend op 2 mei 2011

In de commissie Binnenlandse Zaken kwamen - achter gesloten deuren - de kandidaten voor een functie van de Staatsraad zich voorstellen.  Nadien werd de finale versie gestemd over een wijziging van de gemeentewet, die donderdag in de plenaire werd gestemd (met éénparigheid)

In het adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen zijn er hoorzittingen omtrent de situatie in Tunesië en Egypte na de revoluties.  Het blijkt dat er toch moet voldoende aandacht gegeven worden aan de vrouwenrechten, zodat ze het momentum niet missen.

In financiën werken we ons gestaag door de lijst van 'voorgestelde te behandelen' wetsvoorstellen.

In de plenaire werden strooibriefjes naar beneden gegooid.  Het nederlands was erbarmelijk...

Een kort overzichtje van de week startend op 26 april 2011

Een korte week, want Paasmaandag is een verlofdag.

In de commissie Financiën een gezamelijke vergadering met de kamercommissie over een  Europees meerjarig financiël kader.  Dit gaf aanleiding tot wat pittige discussies en ideologische tegenstellingen.

In de namiddag had ik een vraag voor uitleg over de aangekondigde vliegtaks, waarop ik een uitgebreid antwoord kreeg.

De weken startend op 18 en 11 april 2011

Paasreces, geen vergaderingen.

Een kort overzichtje van de week startend op 4 april 2011

Een mondelinge vraag in plenaire deze week - het filmpje is te zien op de startpagina.  Logischerwijs is het een vraag aan minister Reynders.

Verder was er een uiteenzetting door de eerste minister over het Europees semester en de resultaten van de Europese Raad van eind maart in Brussel.

En in de commissie Financiën vier vragen voor uitleg aan Inge Vervotte over de capaciteit van de treinen en drie deelaspecten van het Genproject (Gewestelijk Expres Net).  Het waren oorspronkelijk schriftelijke vragen, maar omdat ze na 4 maand nog steeds niet behandeld waren, zijn ze omgezet naar een vraag voor uitleg - waardoor ik dan toch de antwoorden kreeg.

Een kort overzichtje van de week startend op 28 maart 2011

In de commissie Binnenlandse Zaken stonden de wetsvoorstellen op de agenda die gaan over een verbod van meervoudige kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen.  Er groeit een consensus tussen de partijen.

Er was een gezamelijke vergadering met o.a. de commissie Financiën waarop Jean-Luc Dehaene een pleidooi kwam houden voor eigen Europese middelen - versta Europese belastingen...

Een kort overzichtje van de week startend op 21 maart 2011

Een drukke week, want in de diverse commissies kwam weer een wet 'Diverse Bepalingen' aan de orde.  In de volksmond noemt men dit soor wetten een 'vuilbakwet'.  Hierin regelt men immers vanalles en nog wat dat om één of andere reden dringend moet geregeld worden.  Het is dan meestal ook alle hens aan dek.

Vooral in de commissies Justitie en Financiën leidde dit tot geanimeerde discusses : er is namelijk een 'meerderheidsdeal' in opgenomen : minnelijke schikking en bankgeheim.

In de commissie Financiën hebben we een aantal amendementen ingediend, waarvan we er nog 3 opnieuw zullen indienen in de plenaire vergadering.

Daarnaast nog een vraag voor uitleg gesteld aan staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe over de achterstand rond uitreikingen van nieuwe nummerplaten.  Geen vuiltje meer aan de lucht zegt de staatssecretaris... we zullen het blijven opvolgen !

Nog een uiteenzetting gekregen van de eerste minister over de agenda van de Europese top van eind van de week - met een aantal zeer bitse opmerkingen naar de vragenstellers...

Niet mooi om te horen.