Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben ondervoorzitter van de commissie Brussel & Vlaamse Rand, vast lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en plaatsvervangend lid van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.

Binnen de commissie Brussel & Vlaamse Rand leg ik me als inwoner van Zaventem uiteraard in de eerste plaats toe op het domein Vlaamse Rand. Ik ben vooral bezig met vzw De Rand, maar zet me daarnaast ook in voor Ring-TV. Gezien mijn woonplaats volg ik ook alles op wat met Brussels Airport te maken heeft.

In de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen uit mijn vorig mandaat als senator. Ik was toen ook bezig met alles wat met financiën te maken heeft. Mijn focus ligt in deze commissie vooral op thema’s als fiscale regularisatie en elektronische facturatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid werk ik vooral rond Innovatie en Wetenschap. Onderzoek en ontwikkeling heeft me steeds geïnteresseerd, met een speciale aandacht voor de thema’s lucht- en ruimtevaart, ook al is dit laatste op dit moment nog federale materie.

Naast dit alles heb ik nog bijzondere belangstelling voor de Plantentuin van Meise.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator, en kan daardoor mijn engagement van de afgelopen legislatuur in die assemblee verder zetten. Ik zetel er in het Bureau en het Beheerscomité. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier: https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=11200&LANG=nl.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het creëren van nieuwe energiemarkten die een duurzaam energiesysteem stimuleren

van Andries Gryffroy, Matthias Diependaele, Jos Lantmeeters, Bart Nevens en Lieve Maes
1299 (2017-2018) nr. 1

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de versterking van het Vlaamse Gemeenschapsbeleid in Brussel

van Karl Vanlouwe, Willy Segers, Lieve Maes, Bart Nevens, Peter Persyn en Jan Van Esbroeck
1229 (2016-2017) nr. 1

Voorstel van resolutie betreffende de samenwerkingsovereenkomst voor een vergroeningsgerichte hervorming van de verkeersfiscaliteit voor leasingwagens

van Willem-Frederik Schiltz, Paul Van Miert, Jenne De Potter, Lieve Maes, Koen Van den Heuvel en Matthias Diependaele
691 (2015-2016) nr. 1

Recente vragen

Schriftelijke vraag ESA BIC Flanders Geel - Evaluatie

van Lieve Maes aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
11 (2017-2018)

Schriftelijke vraag Sportclubs Vlaamse Rand - Ondersteuning taalstimulering

van Lieve Maes aan minister Ben Weyts (Vraag en antwoord)
36 (2017-2018)

Vraag om uitleg over Audit Vlaanderen en nieuwe digitale technieken

van Lieve Maes aan minister Geert Bourgeois
279 (2017-2018)

Recente tussenkomsten

Ontwerp van decreet van de algemene rekening van de Vlaamse Gemeenschap en van de uitvoering van de begroting van de Vlaamse rechtspersonen zonder raad van bestuur voor het begrotingsjaar 2016

van de Vlaamse Regering
23 (2017-2018) nr. 1

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017

van de Vlaamse Regering
19 (2016-2017) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de evaluatie van de strategische onderzoekscentra en de nieuwe convenanten

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Lieve Maes
1246 (2016-2017) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2