Parlementair werk

In het Vlaams Parlement ben ik actief in die beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben ondervoorzitter van de commissie Brussel & Vlaamse Rand, vast lid van de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting en plaatsvervangend lid van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid.

Binnen de commissie Brussel & Vlaamse Rand leg ik me als inwoner van Zaventem uiteraard in de eerste plaats toe op het domein Vlaamse Rand. Ik ben vooral bezig met vzw De Rand, maar zet me daarnaast ook in voor Ring-TV. Gezien mijn woonplaats volg ik ook alles op wat met Brussels Airport te maken heeft.

In de commissie Algemeen Beleid, Financiën en Begroting kan ik terugvallen op mijn expertise/ervaringen uit mijn vorig mandaat als senator. Ik was toen ook bezig met alles wat met financiën te maken heeft. Mijn focus ligt in deze commissie vooral op thema’s als fiscale regularisatie en elektronische facturatie.

Als plaatsvervangend lid van de commissie Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid werk ik vooral rond Innovatie en Wetenschap. Onderzoek en ontwikkeling heeft me steeds geïnteresseerd, met een speciale aandacht voor de thema’s lucht- en ruimtevaart, ook al is dit laatste op dit moment nog federale materie.

Naast dit alles heb ik nog bijzondere belangstelling voor de Plantentuin van Meise.

Ik ben door mijn collega’s in het Vlaams Parlement ook aangeduid als deelstaatsenator, en kan daardoor mijn engagement van de afgelopen legislatuur in die assemblee verder zetten. Ik zetel er in het Bureau en het Beheerscomité. Meer informatie over mijn activiteiten in de Senaat, vind je hier: https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=11200&LANG=nl.

Hieronder vind je  het overzicht van mijn meest recente parlementaire initiatieven. Mocht je hierover meer uitleg willen, kan je gerust een bericht achterlaten op de contactpagina.

Recent ingediende documenten

Conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende de versterking van het Vlaamse Gemeenschapsbeleid in Brussel

van Karl Vanlouwe, Willy Segers, Lieve Maes, Bart Nevens, Peter Persyn en Jan Van Esbroeck
1229 (2016-2017) nr. 1

Amendement op het ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen

van Willem-Frederik Schiltz, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy, Lieve Maes, Jenne De Potter en Paul Van Miert
928 (2016-2017) nr. 2

Amendement op het ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen

van Willem-Frederik Schiltz, Matthias Diependaele, Peter Van Rompuy, Lieve Maes, Jenne De Potter en Paul Van Miert
928 (2016-2017) nr. 2

Recente vragen

Vraag om uitleg over de werking van de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL)

van Lieve Maes aan minister Bart Tommelein
2951 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Ziekenhuisfinanciering - Budgettaire impact

van Lieve Maes aan minister Bart Tommelein (Vraag en antwoord)
313 (2016-2017)

Schriftelijke vraag Copernicusprogramma - Data aardobservatie

van Lieve Maes aan minister Philippe Muyters (Vraag en antwoord)
657 (2016-2017)

Recente tussenkomsten

Verslag van de hoorzitting over de evaluatie van de strategische onderzoekscentra en de nieuwe convenanten

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Lieve Maes
1246 (2016-2017) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de evaluatie van de strategische onderzoekscentra en de nieuwe convenanten

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Lieve Maes
1246 (2016-2017) nr. 1

Verslag van de hoorzitting over de evaluatie van de strategische onderzoekscentra en de nieuwe convenanten

namens Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid, verslag door Lieve Maes
1246 (2016-2017) nr. 1
Bevat overheidsinformatie verkregen van het Vlaams Parlement onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v. 1.2